Analyse
Fidelio Step-up : deel twee 8 jaar geleden - maandag 18 januari 2010
Landbouwkrediet lanceert het Step-up Winter 2010, een vervolg op de succesvolle primeur van september 2009.

· Het boekje biedt een basisrente van 1,2 %, die gedurende drie jaar gewaarborgd wordt. De getrouwheidspremie stijgt dan weer elk jaar met 0,40 %. Het eerste jaar bedraagt de premie 0,70 %, het tweede jaar 1,10 % en het derde jaar 1,50 %. U kunt nog intekenen tot en met 31 maart (behoudens vervroegde afsluiting). Na die datum kunt u geen nieuwe rekening meer openen en ook geen nieuwe stortingen meer doen. Indien u had ingetekend op een gelijkaardig aanbod in het najaar van 2009 volstaat het om een nieuwe rekening te openen.
· Om van de voorwaarden van het Fidelio Step-up Boekje te genieten, moet u minstens 5 000 EUR en mag maximaal 25 000 EUR op de rekening storten. Daalt het rekeningsaldo op een bepaald moment onder de 5 000 EUR, dan valt de basisrente terug tot 1 % en de getrouwheidspremie tot 0,50 % (op de verjaardatum van de storting). Diezelfde lagere voorwaarden gelden ook als u meer dan 25 000 EUR op de rekening stort, en dan niet enkel voor de schijf boven de 25 000 maar voor het volledige saldo.
· Tegenover de eerste versie zijn de rentevoeten flink neerwaarts aangepast. De voorwaarden zijn dan ook minder interessant. Niet intekenen. Wie niettemin toch gecharmeerd wordt door de rentegarantie, moet weten dat het boekje is voorbehouden aan Fidelio-klanten van Landbouwkrediet, klanten die ten minste 49 maatschappelijke deelbewijzen van de bank hebben, goed voor 607,60 EUR. U kunt op elk moment coöperant worden van het Landbouwkrediet. Opgepast, de beheerskosten zijn recent gestegen van 25,20 tot 30 EUR per jaar.

Deel dit artikel