Analyse
Een termijnrekening in dollar om te profiteren van de stijging van de dollar zonder enig beursrisico? 4 maanden geleden - woensdag 21 februari 2018
Wel dient u rekening te houden met het muntrisico…
Een termijnrekening in dollar om te profiteren van de stijging van de dollar zonder enig beursrisico?

Een termijnrekening in dollar om te profiteren van de stijging van de dollar zonder enig beursrisico?

We raden u momenteel een termijnrekening in dollar af. Wilt u beleggen in dollar, dan bieden alleen de Amerikaanse aandelen een voldoende rendement om het muntrisico te compenseren (al gaat dit uiteraard gepaard met een zeker beursrisico…).

Een termijnrekening in vreemde munt

– Met een termijnrekening kunt u een bepaalde som voor een vaste termijn (enkele dagen tot zelfs vijf jaar) tegen een vaste rentevoet vastzetten.
– Een termijnrekening in dollar is niet bij elke bank te krijgen. Onder andere Argenta biedt er geen aan. Belfius, BNPP Fortis, Crelan, Deutsche Bank, KBC, ING en MeDirect daarentegen wel.
– Een termijnrekening valt onder het depositogarantiestelsel dat uw tegoeden tot 100 000 euro dekt. Voor een termijnrekening in dollar wordt gekeken naar de tegenwaarde in euro.
– De rente-inkomsten zijn onderhevig aan de roerende voorheffing van 30%.
– Er zijn geen in- of uitstapkosten. Wel wordt doorgaans een mimimuminlage geëist. MeDirect is met 100 dollar de meest toegankelijke, bij o.a. KBC en Crelan is dat 2 500 dollar.

Inspelen op wisselkoersevoluties

Na de recente daling van de dollar tegenover de euro zijn sommige abonnees ervan overtuigd dat de dollar opnieuw gaat stijgen. Sommige onder hen willen geen beursrisico lopen en zien een termijnrekening als een omweg waarmee ze veilig een graantje willen meepikken indien de dollar moest stijgen. Met een termijnrekening in dollar wordt dan gemikt op extra rente (in dollartermen) enerzijds en de wisselkoersevolutie anderzijds.

Een voorbeeld

Stel dat onze abonnee bij MeDirect een tweejarige termijnrekening in dollar sluit. Dan krijgt hij een rente van 0,60% netto, op jaarbasis. Dat is het zekere deel van zijn rendement. Daarnaast zal de evolutie van de dollar tegenover de euro het totale rendement gaan bepalen. Het onzekere gedeelte.
Positief scenario: stel dat de dollar, zoals onze abonnee verwacht, de komende twee jaar elk jaar met bv. 2% apprecieert, dan komt zijn totale rendement op 2,6% (= rente + wisselkoersevolutie) per jaar.

Negatief scenario: uiteraard is in het omgekeerde geval, wanneer de dollar jaarlijks met 2% verzwakt tegenover de euro, nefast voor het rendement. In dit geval komt het totaal rendement neer op -1,4% (= 0,6% - 2%) per jaar.

Niet zo risicoloos als het lijkt

Ook bij een termijnrekening in dollar (of een andere vreemde munt) krijgt u op eindvervaldag uw inleg volledig terugbetaald… in dollar! Dat is vóór de omzetting naar euro’s. Stel dat u vandaag 1 000 euro kunt omwisselen voor 1  000 dollar. Binnen twee jaar komt uw termijnrekening te vervallen en u wilt uw 1 000 dollar terug omzetten naar euro’s. Als de dollar op twee jaar tijd in waarde verminderd is, krijgt u minder dan 1 000 euro terug. Kortom, er is een risico op kapitaalsverlies in euro.

Doen of laten?

Hoewel we niet verwachten dat de dollar nog evenveel zal dalen als vorig jaar, pleit alles voor een verdere verzwakking van de dollar. Bovendien is de rente op een termijnrekening in dollar (bv. bij KBC op 2 jaar: 1,05% netto), nog steeds te laag om interessant te zijn. En ook te laag om het wisselkoersrisico te compenseren.

Deel dit artikel