Nieuws

Het ARKimedes-Fonds wordt tegen 90% terugbetaald

1 jaar geleden - dinsdag 10 juli 2018
Het fonds wordt in de loop van juli geliquideerd. De Vlaamse regering beperkt de schade.

Het ARKimedes-fonds, dat in Vlaanderen in 2005 werd gelanceerd met de bedoeling om in start-ups en Vlaamse KMO’s te investeren, zal in juli worden geliquideerd. Beleggers zullen 90% van hun begininleg recupereren.

Waarborg van de Vlaamse gewest

In 2005 moedigde de Vlaamse regering beleggers aan om hun centen in start-ups en KMO’s te beleggen. In dit opzicht richtte ze het ARKimedes-fonds op, dat de interessantste projecten moest uitpikken. Helaas nam het fonds nooit in waarde toe (oorspronkelijk 250 euro per aandeel). Integendeel, vandaag is een aandeel nog amper iets meer dan 80 euro waard. Gelukkig zullen de beleggers geen al te zwaar verlies lijden daar de Vlaamse regering hen beloofde 90% van hun inleg terug te betalen, alias 225 euro per aandeel. Niettemin betekent dit dat ze toch 10% van hun kapitaal zullen kwijtspelen, al wordt dit gecompenseerd door het fiscaal voordeel dat over de eerste 4 jaar werd toegekend ter waarde van 87,50 euro per aandeel per belegger (35% van het belegde bedrag). Rekening houdend met al die factoren vergaarden de beleggers na 13 jaar een gemiddeld jaarrendement van zo’n 2%. Dat is zeker niet fenomenaal maar de schade werd tenminste beperkt. We raadden u destijds af om op dit fonds in te tekenen.

In de praktijk

In september zullen de aandeelhouders een eerste terugbetaling ontvangen gelijk aan de beschikbare cash in het fonds. Vervolgens zal elke belegger moeten meedelen of hij nog aandeelhouder wil blijven. Is dit het geval, dan zal hij, eens alle investeringen van het fonds geliquideerd zullen zijn, de rest recupereren. Besluit hij echter om geen aandeelhouder te blijven, dan doet hij een beroep op de gewestwaarborg van de Vlaamse regering en zal hij 90% van zijn oorspronkelijke inleg terugkrijgen. Gezien het fonds nu veel minder waard is dan deze 90%, raden wij u aan om de waarborg te claimen. De uiteindelijke terugbetaling zal eind dit jaar plaatsvinden.

Deel dit artikel