Analyse
Trackers: welke meerwaardebelasting en beurstaks? 6 jaar geleden - dinsdag 20 maart 2012

Wie dacht dat u voor eenzelfde tracker bij de financiële instellingen en brokers in ons land op dezelfde fiscale manier behandeld zou worden, komt bedrogen uit. Geloof het of niet, maar het zal uw makelaar zijn die bepaalt welke beurstaks en meerwaardebelasting u precies zult betalen. Als u die laatste al moet betalen!

Populaire belegging

De trackers zijn gespreide beleggingsfondsen die op de beurs worden verhandeld als waren het individuele aandelen. Zo’n tracker, ook wel exchange traded fund of ETF, genoemd, heeft als bijzonderheid dat hij nauwgezet een index volgt met als enige doel het rendement ervan proberen na te bootsen. Door de kosten zo laag mogelijk te houden, slagen de meeste trackers veelal ook in die opdracht.

 

Omdat ETF’s vandaag in steeds meer portefeuilles terug te vinden zijn, krijgen we er ook veel vragen over. In dit artikel concentreren we ons op twee vragen. Hoeveel bedraagt de beurstaks (TOB) op trackers? En is er meerwaardebelasting bij de verkoop van trackers met een Europees paspoort die meer dan 40 % beleggen in schuldvorderingen?

Uit uw ervaringen vielen al snel twee zaken op wat die vragen betreft:
– Niet alle financiële tussenpersonen behandelen eenzelfde tracker op dezelfde manier. Zo kan het voordeliger zijn om Amundi Euro Inflation bijvoorbeeld bij een bepaalde instelling te kopen en niet bij een andere.
– Uw tussenpersoon zal ook niet alle trackers op dezelfde manier behandelen maar een onderscheid maken op grond van de rechtsvorm van het product. Onder de term ETF kunnen producten schuilgaan met een verschillend juridische rechtsvorm. Die vindt u terug in het prospectus. De meest gangbare zijn die van beleggingsvennootschap (bevek, sicav), gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) en note, een soort gestructureerde obligatie. Dat onderscheid is belangrijk want ze bepaalt het fiscale kader rond de ETF op het gebied van beurstaks, meerwaardebelasting en voorheffing op de dividenden.

Welke beurstaks?

Over één element zijn de ondervraagde financiële instellingen het alvast roerend eens. Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van de tracker betaalt u beurstaks. Hoeveel precies? Met uitzondering van BinckBank, Citibank en Fortuneo Bank zal de beurstaks bij de andere ondervraagde instellingen afhangen van het juridische statuut van de tracker (beleggingsvennootschap, beleggingsfonds, note). Zo zult u voor het gemeenschappelijke beleggingsfonds Lyxor ETF Brazil een andere beurstaks (0,09 %) betalen dan voor de beleggingsvennootschap Lyxor ETF Bel 20 (1 %). In de praktijk zal de taks schommelen tussen 0,09 % (met een maximum van 650 euro) en 1 % (maximum: 975 euro). Drie instellingen kijken niet naar de rechtsvorm. BinckBank hanteert een vlaktaks van 0,22 %. Fortuneo Bank rekent 0,22 % aan voor kapitalisatiedeelbewijzen en 0,09 % voor distributiedeelbewijzen. Citibank kijkt naar de beurs waarop de ETF noteert.
Wat ons betreft, zijn die houdingen verkeerd en moet een onderscheid gemaakt worden volgens de rechtsvorm.

Meerwaardebelasting?

Wie de verschillen in aangerekende beurstaks voor eenzelfde tracker al erg vindt, zal steigeren bij de manier waarop de meerwaardebelasting wordt behandeld. In vergelijking met de beurstaks kan die belasting u immers ettelijke procenten rendement kosten en dus heel wat zwaarder doorwegen op uw eindrendement. Verkoopt u een ETF als Lyxor EuroMTS Global, een beleggingsvennootschap met Europees paspoort in staatsobligaties in euro, dan zult u daarop NOOIT meerwaardebelasting betalen bij BinckBank, Citibank en KBC.
Ook wij delen die mening. De reden is dat het hier een verkoop op de secundaire markt betreft waardoor de gangbare regels om de meerwaardebelasting toe te passen niet van toepassing zijn.

Verkoopt u Lyxor EuroMTS Global bij Belfius, BNP Paribas Fortis, Fortuneo Bank, ING en Petercam, dan zult u daarentegen ALTIJD de meerwaardebelasting betalen. Enkel wanneer de ETF die meer dan 40 % van de portefeuille in schuldvorderingen belegt geen Europees paspoort heeft, en dat is een minderheid van de Europese trackers, of de rechtsvorm van een note, en dat zijn er weinig, zult u bij die instellingen geen meerwaardebelasting betalen. Waarom is dat zo? Door de band genomen is de redenering van die instellingen dat een tracker gelijkgesteld moet worden aan een beleggingsfonds. Belegt die meer dan 40 % in schuldvorderingen en heeft hij een Europees paspoort, dan is de meerwaardebelasting van doen. Punt. Omdat trackers geen Belgische ‘taxable income per share’ berekenen, zal de meerwaardebelasting (21 % of 25 %) altijd gebaseerd zijn op het verschil tussen uw verkoopkoers en uw aankoopkoers.

Hoe kan dat allemaal?

Het zal u ondertussen al duidelijk zijn dat er op zijn zachtst gezegd verschillen bestaan tussen de instellingen wat de fiscale behandeling van de beurstaks en de meerwaardebelasting op trackers betreft. De reden dat dit kan, is door de complexe wetgeving, de veelvoud aan financiële producten en de te lage prioriteit bij tal van brokers om de wetgeving correct toe te passen. Die situatie heeft enkel maar nadelen voor u als consument. Niet alleen laat het de instelling toe om te handelen naar eigen goeddunken, ook zult u geen verhaal kunnen halen bij uw makelaar omdat die handelt in de overtuiging van het eigen wettelijke gelijk. Neem nu de verkoop van Lyxor EuroMTS Global. Bij een verkoop bij KBC betaalt u nooit meerwaardebelasting, bij Belfius en ING bijvoorbeeld altijd. Is dat normaal? Natuurlijk niet. Kunt u die belasting bij hen aanvechten? Jazeker, maar de instelling zal haar fout moeten erkennen. Doet ze dat niet, dan kunt u ons altijd contacteren. Wij zullen de situatie nadien aankaarten bij uw financiële instelling. 

 

Deel dit artikel