Analyse
Cisco Systems: ontgoochelende vooruitzichten 1 jaar geleden - maandag 21 november 2016
De ontgoochelende vooruitzichten voor dit kwartaal veroorzaakten een koersdip.

Volgens ons is dit echter een tijdelijke tendens.
Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Terwijl voor het 1e kwartaal van het boekjaar (jaarsluiting: 31/07) een stabiele winst per aandeel werd verwacht, klom deze dan toch met 3,4 %. Maar voor dit kwartaal, het 2e dus, voorziet de groep een winstdaling tot mogelijks 3,5 %. Reden is de vertragende vraag, vooral vanwege de telecom- en kabel-operatoren, waardoor de omzet met 2 à 4 % zal afnemen. Gezien de context zal Cisco naar onze mening de doelstelling die het beoogt op middellange termijn, niet halen: een winststijging per aandeel van 5 à 7 %. Deze tendens valt echter te relativeren. Want enerzijds kan Cisco veel beter opboksen tegen de wereldwijde economische vertraging dan de meeste andere fabrikanten van communicatieapparatuur. En anderzijds kan de groep dankzij de fikse kostenbesparingen die ze doorvoerde, blijven bogen op een comfortabele rentabiliteit. Bovendien heeft de groep ±60 miljard dollar geparkeerd zitten op buitenlandse rekeningen. En als Trump zoals aangekondigd de belasting verlaagt op cash die terug naar het moederland vloeit, dan zou Cisco deze middelen kunnen aanwenden om aandelen in te kopen, dividenden uit te keren, investeren... We verlagen onze winstramingen per aandeel tot 1,92 USD voor dit boekjaar en 2,05 USD voor het volgende.

Koers op het moment van de analyse: 30,18 USD

Cisco Systems is een Amerikaanse fabrikant van uitrustingen voor bedrijfsnetwerken en internet (routers en switches; 60 à 70 % van de wereldmarkt), ook veiligheidsuitrustingen, internettelefonie, enz.

Deel dit artikel