Analyse
KBC / Almanij 13 jaar geleden - maandag 29 november 2004

Eindelijk worden er stappen ondernomen om de structuur waarin beide groepen zitten te vereenvoudigen.

Koersen op het moment van de analyse
KBC : 55,50 EUR         Almanij : 68,50 EUR

Almanij een gokje waard !

Of de aangekondigde vereenvoudiging van de groep Almanij/KBC de vorm zal aannemen van een fusie of een overname en onder welke voorwaarden ze zal doorgaan, is nog niet geweten. Bijgevoegde grafiek toont wel hoe de nieuwe structuur er zou moeten uitzien. Almanij zou verdwijnen en de huidige meerderheidsaandeelhouders van de holding zouden rechtstreeks 50 % (+ ten minste één aandeel) van KBC bezitten. De andere helft komt in handen van het publiek (nu 32,8 %), wat de liquiditeit van het aandeel ten goede zal komen. Na de operatie krijgt KBC bovendien zeggenschap over Gevaert en KBL (waarin de participatie via een uitkoopbod op 100 % gebracht wordt).

De vereenvoudiging van de structuur lijkt op het eerste gezicht een goede zaak, maar omdat de huidige aandeelhouders van Almanij de controle behouden, vrezen we dat er op korte termijn in wezen niet zo veel zal veranderen voor KBC, met name aangaande het aangaan van partnerships. De operatie zal wel de uitgifte van nieuwe aandelen vergen, wat vanaf 2005 voor een verwatering van de winst per aandeel zal zorgen. We hebben onze prognose voor 2005 dan ook verlaagd naar 3,60 EUR per aandeel (rekening houdend met IFRS -normen). Voor dit jaar laten we onze winstraming onveranderd op 5,28 EUR per aandeel. KBC heeft voor het derde kwartaal wel een winstdaling bekendgemaakt, maar die was verwacht (zwak beursklimaat zorgt voor minder commissielonen).
In de hoop dat er vroeg of laat ingrijpender maatregelen komen die KBC meer vrijheid geven, mag u dit correct gewaardeerde aandeel houden.

De aandeelhouders van Almanij doen wellicht wel een goede zaak. De ruilverhouding zal wellicht bepaald worden op basis van de intrinsieke waarde . Welnu, de beursnotering ligt al jaren een stuk lager.
Sinds het nieuws over de ophanden zijnde operatie bekend werd, is de onderwaardering verminderd, maar we schatten ze toch nog op zowat 10 %. Speculanten mogen nog kopen tot 70 EUR.

Deel dit artikel