Analyse
Interimdividend bij Solvay en slotdividend bij Solvac 14 jaar geleden - maandag 22 december 2003

INTERIMDIVIDEND BIJ SOLVAY EN SLOTDIVIDEND BIJ SOLVAC

 

· In tegenstelling tot wat bij nogal wat buitenlandse ondernemingen gebruikelijk is, gebeurt het bij Belgische beursgenoteerde bedrijven niet zo vaak dat ze een interimdivdend uitkeren. Solvay maakt daar echter wel al jaren een goede gewoonte van. Als u aandelen van dit bedrijf hebt, kunt u vanaf 15 januari een stukje krijgen van het dividend over 2003. Elke coupon nr. 69 geeft u recht op een nettobedrag van 0,70 euro. Het saldo zal dan in mei worden uitbetaald.

 

· Solvac, de holding die geen andere activiteiten heeft dan het aanhouden van een pakket aandelen van Solvay, zal op 26 februari 2004 een slotdividend betalen van 1,10 euro netto per gewoon aandeel en 1,2467 euro netto per VV-aandeel. Dat brengt het totale dividend over 2003 op 2,8 euro voor de gewone aandelen en op 3,1734 euro voor de VV-aandelen. Dat hogere dividend krijgt u als u naast uw aandelen Solvac, ook VV-strips van Solvac hebt. Al van een maand op voorhand zal het aandeel "ex-dividend" noteren. Als u dus na 26  januari 2004 het aandeel nog zou kopen, dan zou u geen recht meer hebben op het slotdividend. Dat de periode tussen de datum waarop het aandeel "ex-dividend" noteert en de uitbetaling van het dividend een stuk langer duurt dan bij andere aandelen heeft te maken met het ietwat speciale karakter van de aandelen Solvac. Deze holding is immers een buitenbeentje op de beurs en heeft enkel aandelen op naam. Dat betekent dat de naam van de aandeelhouders is ingeschreven in een register bij Solvac. De tijd die verloopt tussen de datum dat het aandeel ex-dividend noteert en de werkelijke uitbetaling van het dividend, gebruikt Solvac om het register te ordenen en te bekijken wie al dan niet recht heeft op het dividend.


Deel dit artikel