Analyse
Colruyt splitst aandelen in tien en kent aandelen Dolmen toe 18 jaar geleden - maandag 18 oktober 1999

COLRUYT SPLITST AANDELEN IN TIEN EN KENT AANDELEN DOLMEN TOE

Distributiegroep COLRUYT keert vanaf 26 oktober het dividend uit over het boekjaar 1998/1999. Ook voert COLRUYT een aandelensplitsing door en brengt de groep haar informaticafiliaal Dolmen Computer Applications naar de beurs. Als u aandelen hebt van COLRUYT, kunt u daarmee gratis aandelen Dolmen krijgen.

Drie operaties tegelijk

· COLRUYT splitst op 27 oktober eerstkomend zijn aandelen in tien. Dat betekent dat elk van uw bestaande aandelen recht geeft op tien nieuwe aandelen. Toch verandert dat voor u in wezen niets. U zult wel tien keer zoveel aandelen COLRUYT hebben als nu, maar ze zullen ook tien keer minder waard zijn.
· Over het boekjaar 1998-1999 kent COLRUYT een brutodividend toe van 6 euro ( ± 242 frank). Na de afhouding van 25 % roerende voorheffing blijft daar netto 4,5 euro (± 181,5 frank) van over. Dat dividend is betaalbaar vanaf 26 oktober. Om het te krijgen moet u gewoon coupon nr. 41 van uw aandelen COLRUYT binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap.
· Het bedrijf Dolmen Computer Applications, de informaticadochter van COLRUYT, zal vanaf 27 oktober op de beurs van Brussel noteren. Als aandeelhouder van COLRUYT krijgt u de kans om gratis aandelen Dolmen te verwerven. Elke coupon nr. 42 van uw aandelen COLRUYT geeft immers recht op één aandeel Dolmen. Zo'n aandeel heeft volgens de financiële instellingen die de beursintroductie begeleiden een waarde van om en bij de 11 euro, of zowat 445 frank.

Nog even op een rijtje

· Als uw aandelen COLRUYT op een effectenrekening staan, moet u niets doen. Uw financiële instelling zal rekening houden met de aandelensplitsing en u het dividend over 1998-1999 toekennen door baar geld op uw zichtrekening over te schrijven en door u het aantal aandelen Dolmen Computer Applications toe te kennen waarop u recht hebt.
· Als u uw aandelen COLRUYT materieel in uw bezit hebt, moet u ze binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap en er eerst de coupons nr. 41 en nr.42 van knippen. Die geven respectievelijk recht op een nettodividend van 4,5 euro en een aandeel Dolmen Computer Applications.
· Mocht uw gebruikelijke bank of beursvennootschap kosten aanrekenen voor deze drievoudige operatie, dan kunt u zich wenden tot de instellingen die de financiële dienstverlening voor COLRUYT verzorgen. Het gaat om Generale Bank, BBL, CBC, KBC, Artesia, Bank Degroof en Indosuez Bank België. Als u om de materiële levering van de aandelen Dolmen vraagt, bent u echter hoe dan ook verplicht de leveringstaks van 0,20 % te betalen.

Deel dit artikel