Dossier
Drie formules met belastingvoordeel: de pensioenspaar- verzekeringen

Artikels

 • Artikel
  Pensioenspaarverzekeringen 9 maanden geleden - woensdag 13 februari 2019
  Pensioenspaarverzekeringen zijn levensverzekeringscontracten die kapitaalgarantie bieden en ook een bepaald minimumrendement waarborgen. Aangezien het om een risicoloze formule gaat, zal het rendement op lange termijn lager liggen dan bij pensioenspaarfondsen.

  Twee types contracten

  Contracten met een gewaarborgd minimumrendement

  De verzekeraar waarborgt enkel het bruto minimumrendement (dus zonder rekening te houden met kosten en belastingen). Daarbovenop kan hij ook een winstdeelname uitkeren, maar die is niet gewaarborgd.

  Contracten met geen gewaarborgd minimumrendement

  De verzekeraar waarborgt (bijna) niets op het vlak van rendement. De enige zekerheid is dat het bruto rendement niet negatief zal zijn. De eventuele winstdeelname vormt (nagenoeg) de enige bron van inkomsten. Aangezien het gewaarborgd rendement erg laag is, kan de verzekeraar iets meer risico's nemen in zijn onderliggende beleggingsportefeuille. Deze producten zullen dus in principe vooral goed presteren bij een stijgend beursklimaat.

  Voor wie?

  Belastingplichten van 18 tot 64 jaar, de laatste storting dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december van het jaar waarin men 64 is geworden.

  Welk bedrag?

  Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel bedraagt 980 euro per belastingplichtige voor een belastingvoordeel van 30% en 1 260 euro voor een voordeel van 25%..

  Deel dit artikel

;