Onze strategieën en typeportefeuilles

We reiken u meerdere strategieën en typeportefeuilles aan in functie van criteria zoals uw beleggingsdoelstellingen, uw risicotolerantie en de tijdshorizon waarover u beschikt. 
U kunt de adviezen in functie van uw profiel raadplegen om vervolgens zelf een portefeuille op te bouwen of om een van onze typeportefeuilles integraal na te bootsen. 

 

ONZE AANBEVELINGEN

In detail bekijken

Historische prestaties

Belegd in 2009 30.000,00 EUR

Huidige waarde 83.133,00 EUR

Gemiddeld rendement op jaarbasis over de voorbije 10 jaar

10,73 %

In detail bekijken

Meer toelichting

U wenst de totaliteit van uw financiële activa te beheren via een globale strategie die de hoeksteen vormt van uw vermogen en die een zo hoog mogelijk rendement nastreeft op lange termijn.

U weet dat hoe hoger de risico's zijn die u aanvaardt, hoe hoger normaal ook uw uiteindelijke rendement zal zijn, maar u beseft ook heel goed dat het nastreven daarvan gepaard gaat met een bovengemiddeld risiconiveau.

We bieden u een strategie aan waarbij u blootgesteld bent aan de internationale financiële markten (aandelen, obligaties, vastgoed, ...) via een portefeuille van onafhankelijk geselecteerde beleggingsproducten. De referentiesamenstelling van deze portefeuille werd geoptimaliseerd om een gemiddeld rendement op jaarbasis van 7% na te streven over een termijn van 10 jaar.

U aanvaardt dat deze doelstelling niet gewaarborgd kan worden. Uit statistische prognoses met een betrouwbaarheid van 95% blijkt dat het gemiddelde rendement op jaarbasis over een periode van 10 jaar tussen 0 en 15% zal liggen.

U beseft dat deze strategie uw kapitaal blootstelt aan een significant risico, dat in een ongunstig jaar voor de financiële markten kan resulteren in een kapitaalverlies van 25%, en in extreme marktomstandigheden zelfs meer. Statistisch bekeken is er 2,5% kans op dergelijke extreme omstandigheden, wat overeenkomt met zowat 1 keer in een periode van 40 jaar.

Opgelet!
Historisch bekeken biedt een dynamische beleggingsstrategie uitzicht op hogere rendementsvooruitzichten dan minder risicovolle strategieën. We stellen evenwel vast dat de dynamische strategie het in de huidige marktomstandigheden moeilijk heeft om een significant hoger rendement neer te zetten. Door voor deze strategie te kiezen, in de hoop uw rendement op termijn te maximaliseren, hoopt u dus eigenlijk ook dat we zullen teruggaan naar een historische situatie waarbij de behaalde rendementen in verhouding staan tot het genomen risiconiveau. 

Aandelen75,00 %

Het aandelengedeelte dat we u aanraden, steunt in hoofdzaak op de aankoop van gediversifieerde aandelenfondsen, meer dan op...
Lees meer...

Premium inhoud

Enkel leden kunnen de selectie producten van onze experten bekijken

Obligaties25,00 %

Het obligatiegedeelte dat we u aanraden, steunt in hoofdzaak op de aankoop van gediversifieerde obligatiefondsen, meer dan op...
Lees Meer...

Premium inhoud

Enkel leden kunnen de selectie producten van onze experten bekijken

Premium inhoud enkel voor leden 1 maand gratis !

Uw risicoprofiel

Voor welk type beleggingsproduct kiest u best? Veel hangt af van uw profiel. Bent u bereid een bepaald risico te aanvaarden in de hoop een potentieel hoger rendement op te strijken, of komt absolute zekerheid op de eerste plaats voor u? Bepaal welk type belegger u bent met behulp van onze test. En ontdek vervolgens onze strategie├źn en typeportefeuilles!

Ik wil

Ik heb mijn kapitaal normaal niet nodig

Ik ben bereid te nemen

├Ś
Vertel ons wat u denkt
Dynamische belegger
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden