Onze strategieën en typeportefeuilles

We reiken u meerdere strategieën en typeportefeuilles aan in functie van criteria zoals uw beleggingsdoelstellingen, uw risicotolerantie en de tijdshorizon waarover u beschikt. 
U kunt de adviezen in functie van uw profiel raadplegen om vervolgens zelf een portefeuille op te bouwen of om een van onze typeportefeuilles integraal na te bootsen. 

 

ONZE AANBEVELINGEN

In detail bekijken

Historische prestaties

Belegd in 2009 30.000,00 EUR

Huidige waarde 59.512,00 EUR

Gemiddeld rendement op jaarbasis over de voorbije 10 jaar

7,09 %

In detail bekijken

Meer toelichting

U wenst de totaliteit van uw financiële activa te beheren via een globale strategie die de hoeksteen vormt van uw vermogen en waarbij u de risico's zoveel mogelijk wilt beperken. 

U weet dat men doorgaans aanneemt dat hoe hoger de risico's zijn die u aanvaardt, hoe hoger in principe ook uw uiteindelijke rendement zal zijn. U beseft met andere woorden dat, door voor deze strategie te kiezen, uw kansen op een hoog potentieel rendement kleiner zijn dan bij meer risicovolle strategieën, maar u neemt die keuze heel bewust. 

We bieden u een strategie aan waarbij u blootgesteld bent aan de internationale financiële markten (aandelen, obligaties, vastgoed, ...) via een portefeuille van onafhankelijk geselecteerde beleggingsproducten. De referentiesamenstelling van deze portefeuille werd geoptimaliseerd om een gemiddeld rendement op jaarbasis van 3% na te streven over een termijn van 10 jaar.

U aanvaardt dat deze doelstelling niet gewaarborgd kan worden. Uit statistische prognoses met een betrouwbaarheid van 95% blijkt dat het gemiddelde rendement op jaarbasis over een periode van 10 jaar tussen 1 en 4% zal liggen.

U beseft dat deze strategie uw kapitaal blootstelt aan een significant risico, dat in een ongunstig jaar voor de financiële markten kan resulteren in een kapitaalverlies van 5%, en in extreme marktomstandigheden zelfs meer. Statistisch bekeken is er 2,5% kans op dergelijke extreme omstandigheden, wat overeenkomt met zowat 1 keer in een periode van 40 jaar.

Aandelen20,00 %

Het aandelengedeelte dat we u aanraden, steunt in hoofdzaak op de aankoop van gediversifieerde aandelenfondsen, meer dan op...
Lees meer...

Premium inhoud

Enkel leden kunnen de selectie producten van onze experten bekijken

Obligaties30,00 %

Het obligatiegedeelte dat we u aanraden, steunt in hoofdzaak op de aankoop van gediversifieerde obligatiefondsen, meer dan op...
Lees Meer...

Premium inhoud

Enkel leden kunnen de selectie producten van onze experten bekijken

Verzekeringen40,00 %

De spaarverzekeringscontracten die we aanbevelen, dragen bij aan de stabiliteit van uw totale portefeuille en zijn...
Lees meer...

Premium inhoud

Enkel leden kunnen de selectie producten van onze experten bekijken

Liquiditeiten10,00 %

Een spaarrekening is een flexibel en veilig instrument dat toch een hoger rendement biedt dan andere...
Lees meer...

Premium inhoud

Enkel leden kunnen de selectie producten van onze experten bekijken

Premium inhoud enkel voor leden 1 maand gratis!

Uw risicoprofiel

Voor welk type beleggingsproduct kiest u best? Veel hangt af van uw profiel. Bent u bereid een bepaald risico te aanvaarden in de hoop een potentieel hoger rendement op te strijken, of komt absolute zekerheid op de eerste plaats voor u? Bepaal welk type belegger u bent met behulp van onze test. En ontdek vervolgens onze strategie├źn en typeportefeuilles!

Ik wil

Ik heb mijn kapitaal normaal niet nodig

Ik ben bereid te nemen

├Ś
Vertel ons wat u denkt
Defensieve belegger
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden