Nieuws

Binnenkort valt uw belastingaangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte weer in de bus

2 maanden geleden - donderdag 25 april 2019
We overlopen enkele nieuwigheden voor inkomstenjaar 2018 waardoor u (soms) toch zelf actie moet ondernemen.
Binnenkort valt uw belastingaangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte weer in de bus

Binnenkort valt uw belastingaangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte weer in de bus

De nieuwe fiscale maatregelen uit 2018 die de beleggers treffen, hebben betrekking op een viertal codes op uw aangifte 2019. Ze leiden er ook toe dat veel belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen (zoals gepensioneerden), toch nog zelf een paar aanpassingen moeten maken!

Pensioensparen: 960 versus 1230 EUR

Vorig jaar kon u in uw pensioenspaarfonds of pensioenverzekering ofwel tot 960 EUR storten (fiscaal voordeel 30% van het gestorte bedrag), ofwel kiezen voor een hogere storting tussen 960 en 1230 euro (fiscaal voordeel van 25% op de volledige storting). Het bedrag, onder of boven 960 euro, dient nog altijd onder code 1361 of 2361 (vak X, II, E) te worden aangegeven. 

Meerdere effectenrekeningen?

Was u in de loop van 2018 titularis van meer dan één effectenrekening, dan verwacht de fiscus dat u het vakje naast code 1072 of 2072 (vak XIV, E) aankruist. Dit is bedoeld om de controle op de effectentaks te vergemakkelijken. Men houdt rekening met alle effectenrekeningen, zelfs als er geen of slechts een paar effecten op staan. Heel wat belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, zullen die dus moeten corrigeren en aanvullen met deze nieuwe code, zelfs als er geen effectentaks te betalen is!

Nog geen effectentaks betaald?

Had u in 2018 op verschillende effectenrekeningen samen gemiddeld meer dan 500.000 euro staan en gaf u aan uw banken niet de opdracht om de effectentaks in te houden, dan zult u alsnog een aparte online aangifte moeten doen (niet via de personenbelasting) en de effectentaks moeten betalen. Die aangifte is op dit moment echter nog niet beschikbaar.

Belastingvrijstelling van aandelendividenden

In 2018 waren dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 640 EUR. Die vrijstelling geldt zowel voor dividenden van (Belgische en buitenlandse) aandelen, van GVV's en erkende coöperaties (o.a. Cera, Argen-Co, Crelan, Ecopower, Beauvent), maar NIET van aandelenfondsen, vastgoedcertificaten of trackers. U geniet niet automatisch van deze vrijstelling! De Belgische banken blijven roerende voorheffing inhouden, en dat gebeurt ook voor Belgische aandelen die u aanhoudt bij een buitenlandse bank of broker. Naast code 1437 of 2437 (vak VII, A, 1, b) dient u dan ook het bedrag van de ingehouden Belgische roerende voorheffing te vermelden dat u wenst terug te vorderen. Aangezien u doorgaans van uw bank geen fiscaal attest ontvangt met jaarbedragen van uitgekeerde dividenden en de ingehouden roerende voorheffing, dient u zorgvuldig de bankafschriften en documenten (o.a. het attest dat coöperaties u zullen bezorgen) te bewaren waarop de bedragen aan dividenden en voorheffing vermeld staan. Uw controleur mag u daarvan een kopie vragen.

Dividenden van buitenlandse aandelen die u via een buitenlandse bank of broker inde, moest u vroeger aangeven aan de fiscus aangezien er geen Belgische voorheffing op werd ingehouden. Voortaan hoeft dat niet meer zolang het totaal van niet-aangegeven buitenlandse dividenden (na aftrek van de buitenlandse bronbelasting) en van de dividenden waarvoor u teruggave van de roerende voorheffing aanvraagt, onder de 640 EUR blijft. Is het bedrag van de terug te krijgen voorheffing hoger dan uw belasting, dan krijgt u ze toch integraal terugbetaald! 

Besparingstips

– Aangezien de vrijgestelde dividenden begrensd zijn tot 640 EUR, claimt u best eerst de vrijstelling op dividenden waarop 30% roerende voorheffing werd ingehouden (het hoogste tarief). Dat levert u een groter voordeel op (max. 192 EUR) dan bij lager belaste dividenden (15% voor Aedifica en Care Property Invest bijvoorbeeld).
– Krijgt u een voorstel van vereenvoudigde aangifte en ontving u aandelendividenden? Neem dan zeker de moeite om dat voorstel aan te vullen of via Tax-on-web te corrigeren met de roerende voorheffing die ten onrechte standaard werd afgehouden door uw bank. Dat kan u tot 192 euro opleveren.
– De vrijstelling geldt per persoon: voor koppels geldt dus 2 keer 640 euro! Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel of met gemeenschap van goederen, splits de te recupereren voorheffing dan op over beide partners, zelfs indien uw effecten op een rekening staan op naam van 1 van beide partners. 

Beleggingen in aandelen van groeibedrijven

Hebt u in 2018 belegd in een groeibedrijf, dan hebt u recht op een belastingvermindering van 25%. Een groeibedrijf is een bedrijf dat tussen 4 en 10 jaar bestaat en waarvan de jaaromzet of het personeelsbestand de laatste 2 jaar met minstens 10% per jaar is gestegen. U dient het geïnvesteerde bedrag aan te geven bij code 1334 of 2334 (vak X, II, H). De fiscus berekent zelf het belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel wordt samengeteld (max. 100.000 euro per jaar) met beleggingen in startende ondernemingen en kan nooit meer bedragen dan 25.000 euro. Is het voordeel hoger dan de belasting, dan verliest u in dit geval het gedeelte dat de belasting overschrijdt.

Deel dit artikel