Nieuws

Dividenden uit Franse aandelen worden maar liefst twee keer belast!

2 jaar geleden - woensdag 15 maart 2017
Heeft u Franse aandelen, vul dan het nodige papierwerk in om de Franse bronheffing te halveren van 30 tot 15%.
Dividenden uit Franse aandelen worden maar liefst 2 keer belast!

Dividenden uit Franse aandelen worden maar liefst 2 keer belast!

Voorbeeld

De energie- en nutsgroep Engie zal op 18 mei 2017 een dividend van 0,50 EUR uitkeren. Bij de inning wordt de Franse roerende voorheffing (30%) afgehouden, ofwel 0,15 EUR. De 0,35 EUR die dan nog overblijft, wordt aan de Belgische roerende voorheffing (ook 30%) onderworpen. Daar blijft dan uiteindelijk nog 0,245 EUR van over, minder dan de helft van het bruto dividendbedrag.

 

Verlaag de belastingdruk

De Belgische staat heeft met verschillende landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten om de belastingdruk voor Belgische beleggers te verlichten. Ook tussen België en Frankrijk bestaat er zo’n dubbelbelastingverdrag waardoor u de Franse bronheffing (30%) kunt beperken tot 15%.

Het volstaat om het formulier ‘5000-SD’ in te vullen en op te sturen. Het document blijft telkens maar geldig tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. Vergeet dus niet om het tijdig opnieuw in te vullen en op te sturen.

Door het nodige papierwerk te vervolledigen, kunt u de totale belastingvoet op uw Franse dividenden verlagen van 51 naar 40,5%, toch een aanzienlijk verschil (uiteraard in functie van de belegde bedragen). Maak dus gebruik van deze mogelijkheid. En vergeet niet om uw aanvraag elk jaar te hernieuwen.

 

Waar vindt u het formulier 5000-SD?

Surf naar de website van de Franse overheid www.impots.gouv.fr en typ ‘5000’ in de zoekbalk. Rechts op de pagina verschijnt: ‘Formulaire n° 5000-SD’. Als u daarop klikt, kunt u het formulier downloaden in uw taal. Voor Nederlands is dat dus het formulier 5000-NL-SD.

Vervolgens moet u het drieledige document laten invullen en ondertekenen door uw belastingkantoor. Het eerste luik is bestemd voor het belastingkantoor, het tweede voor uzelf en het derde dient u naar uw bank op te sturen (die het zal bezorgen aan de Franse belastingadministratie).

Deel dit artikel