Dossier
Kosten gelinkt aan beurstransacties

Artikels

 • Artikel
  Kosten gelinkt aan beurstransacties 3 jaar geleden - zondag 16 oktober 2016

  Transactiekosten

  Telkens u een transactie uitvoert op de beurs, zal uw financiële tussenpersoon daar kosten voor aanrekenen. Soms zijn deze kosten proportioneel, maar steeds vaker zijn ze forfaitair.

  Proportionele kosten of...
  Sommige banken hanteren een proportionele kostenstructuur, m.a.w. in verhouding tot het bedrag van uw belegging. Zo kunnen de kosten voor een transactie van 5000 euro op de beurs van Brussel 1 % bedragen, wat neerkomt op 50 euro. Voor kleine transacties wordt er wel vaak een minimum gehanteerd, neem nu 25 euro. Op een transactie van 1000 euro is dat toch 4 % van het belegde bedrag. Proportioneel komen kleine transacties dus vaak duurder uit dan grote transacties. Grote transacties worden dus in zekere zin beloond, in die zin dat het kostenpercentage afneemt naarmate het bedrag stijgt.

  ... forfaitaire kosten
  Steeds meer banken hanteren forfaitaire kosten, m.a.w. vaste bedragen. Zo kunnen de kosten voor een transactie van minder dan 5000 euro op de beurs van Brussel 9,75 euro bedragen, ongeacht het feit of u nu 1000 of 5000 euro belegt. Wel evolueert het kostenforfait in functie van de grootteorde van het belegde bedrag. In dit geval zou het kostenforfait tot 13,75 euro stijgen voor transacties tussen 5000 en 25.000 euro bijvoorbeeld.

  Buitenlandse beurzen duurder
  De banken in ons land rekenen minder kosten aan voor transacties op de beurs van Brussel omdat ze hier rechtstreeks kunnen tussenkomen, zonder een beroep te moeten doen op tussenpersonen. Op een paar uitzonderingen na hanteren ze dezelfde kosten voor transacties op de beurzen van Parijs en Amsterdam. Belegt u verder van huis, dan zult u meer transactiekosten betalen.

  Online beleggen goedkoper
  Sinds de komst van het internet zijn de kosten aanzienlijk gedaald. Het is dan ook niet verbazend dat de online banken of beursmakelaars vaak de goedkoopste zijn. Bij de grootbanken loopt het kostenplaatje echter hoog op, maar ook daar kunt u besparen door online te beleggen.

   

  Kosten gekoppeld aan de effectenrekening

  Naast de transactiekosten moet u ook kosten betalen gekoppeld aan uw effectenrekening, dit is de rekening waarop de bank uw aandelen bewaart. In ruil hiervoor neemt de bank echter de opvolging van uw aandelen voor haar rekening (o.a. de tijdige uitbetaling van de coupons). Steeds meer makelaars rekenen hiervoor tegenwoordig geen kosten meer aan. Is dit wel het geval, dan spreekt men van een bewaarloon.
  Banken rekenen proportioneel "bewaarloon" aan voor het feit dat ze uw effecten bijhouden op een effectenrekening. Vaak bedraagt dit 0,25 % van het totale belegde bedrag (=±25 euro per schijf van 10.000 euro). Het bewaarloon wordt berekend op jaarbasis. Soms neemt het af naarmate het bedrag dat u aan de bank toevertrouwt stijgt. Sommige banken bieden ook kortingen aan: zodra de kosten een bepaalde drempel overschrijden, wordt een deel ervan terugbetaald. Maar hoe dan ook valt het proportionele bewaarloon meestal duur uit voor grote portefeuilles. Bepaalde banken werken echter met een forfaitair bewaarloon en hanteren hierbij soms een jaarlijks plafond.

   

  Kosten voor de uitbetaling van dividenden

  Sommige banken rekenen ook kosten aan bij elke uitbetaling van dividenden. Het gaat dan wel alleen om dividenden van buitenlandse aandelen. De kosten schommelen meestal tussen 2 en 3 % van het dividendbedrag, met hoe dan ook altijd een minimum van een paar euro. Gelukkig is dit geen algemeen verspreide praktijk.

   

  Transferkosten

  U heeft een effectenrekening en wilt wat erop staat versluizen naar een andere bank. Een echte kruistocht ! Omwille van de administratieve rompslomp, maar ook omdat de bank die u verlaat hoge kosten aanrekent (van 25 tot 75 euro per aandelenpost). Om u over de streep te halen, stellen sommige banken voor die kosten terug te betalen.

  Deel dit artikel

;