Analyse
Keuzedividend ING 17 jaar geleden - maandag 4 september 2000

KEUZEDIVIDEND ING

De Nederlandse financiële dienstengroep ING kent aan zijn aandeelhouders over de eerste zes maanden van het boekjaar 2000 een tussentijds dividend toe van 0,82 euro per aandeel. U hebt de keuze om dat bedrag in baar geld te innen of onder de vorm van nieuwe aandelen. Bruto zal het dividend in aandelen 3 à 5 % minder waard zijn dan het dividend in baar geld, maar toch is een dividend in aandelen interessanter. Zo ontsnapt u immers op een volkomen wettelijke manier aan de Nederlandse dividendbelasting en aan de Belgische roerende voorheffing. U moet wel vóór 8 september aan uw financiële tussenpersoon bekend maken dat u voor de nieuwe aandelen kiest. Op basis van de koersen van ING tussen 11 en 15 september zal op 18 september worden bekendgemaakt over hoeveel aandelen ING u moet beschikken om één nieuw aandeel als tussentijds dividend te ontvangen. Als u niet over het precieze aantal aandelen beschikt, zal de zogenaamde "restfractie", net zoals het geval was bij het interimdividend van ABN-AMRO, worden verrekend in contanten.

KOERS VAN HET AANDEEL ING
(in EUR)

ING is één van de financiële groepen die goed gewapend zijn om van het elan van de financiële sector te profiteren (zie ook p. 13). Daarom mag u bij de uitbetaling van het interimdividend opteren voor een dividend in aandelen.

Deel dit artikel