Nieuws

Pensioenfondsen binnenkort verplicht om ethisch te beleggen

2 jaar geleden - donderdag 15 december 2016
Op 24 november keurde het Europees parlement een nieuwe richtlijn goed. De lidstaten zouden vanaf januari 2017 een periode van twee jaar krijgen om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.
Pensioenfondsen binnenkort verplicht om ethisch te beleggen

Pensioenfondsen binnenkort verplicht om ethisch te beleggen

Pensioenfonds versus pensioenspaarfonds

Let op, het gaat hier om pensioenfondsen, dit zijn fondsen beheerd in het kader van de tweede pensioenpijler en die gefinancierd worden door werkgevers. Deze vallen dus niet te verwarren met pensioenspaarfondsen uit de derde pijler waarin u voor u persoonlijk geld kunt storten.

Uitbreiding beleggingsbeleid

De wetgeving zet pensioenfondsen aan om bijkomende criteria op te nemen in hun beleggingsbeleid. Waar pensioenfondsen nu nog louter criteria hanteren zoals het verwacht rendement en het risico, zullen ze binnenkort evenzeer rekening moeten houden met de impact van hun beleggingen op het milieu en de maatschappij, en ook met het ondernemingsbeleid (de ESG-benadering, zie hieronder).

Daarnaast zullen fondsbeheerders oog moeten hebben voor de effecten die hun beleggingsportefeuille veroorzaakt op het vlak van klimaatverandering. Dit alles moet de druk opvoeren om duurzamer te gaan beleggen en bijv. o.a. investeringen in steenkool- en oliebedrijven terug te schroeven. De bedoeling van de richtlijn is m.a.w. om de overgang naar een duurzamere economie te stimuleren.

ESG, wat is dat?

Het letterwoord ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’ & ‘Governance’. De term wordt vaak gebruikt om aan te geven dat de beslissing om in een bepaald bedrijf te beleggen, niet alleen is gestoeld op het potentieel rendement en het risico, maar dat er ook werd gekeken naar de invloed die het bedrijf heeft op de natuur en op de samenleving, en dat men zich ook de vraag stelde of het wel deugdelijk bestuurd wordt.

Het invoeren van een ESG-benadering is op zich een initiatief dat we zeker toejuichen. Het is echter geen nieuw concept in de fondsensector en in de praktijk blijken er vaak nog tal van tekortkomingen te zijn.

Zo wordt bij de ESG-analyse veelvuldig gebruikt gemaakt van informatiedocumenten die door de bedrijven zelf worden opgesteld. Daar bestaan geen regels of verplichtingen rond, en dus zullen ondernemingen die een duurzaam beleid voeren, vaker geneigd zijn om hierover te spreken, terwijl andere ondernemingen deze informatie misschien achterwege laten. De vraag blijft ook hoe streng de ESG-criteria zullen worden toegepast. De autosector is bijvoorbeeld een vervuilende sector. Wat als een autoproducent assemblagefabrieken opstart die ‘groener’ zijn dan die van concurrenten? Kan er in dat geval wel in belegd worden?

Conclusie

De richtlijn is een stap in de goede richting, maar voorlopig hebben de pensioenfondsen nog altijd (te) veel vrijheid om de term duurzaamheid te interpreteren zoals hen dat het beste uitkomt. Er blijft dus nog werk aan de winkel…

Deel dit artikel