VERHOUDING EV/EBITDA

De verhouding tussen de totale waarde van een onderneming (EV = enterprise value) en haar EBITDA
De ondernemingswaarde is de maatstaf van de totale waarde van een bedrijf: de nettowaarde van het eigen vermogen, de lopende schulden met inbegrip van de cashpositie of equivalenten van cash.
De EBITDA is een meer betrouwbare maatstaf van de operationele winstgevendheid van een onderneming dan de gewone winst omdat ze noch door de financierings- en afschrijvingspolitiek van het bedrijf noch door eventuele uitzonderlijke elementen wordt beïnvloed.