ENTERPRISE VALUE (EV) OF ONDERNEMINGSWAARDE

De enterprise value (EV) of ondernemingswaarde (totale waarde) van een bedrijf behelst de beurskapitalisatie, plus de schulden verminderd met de cashmiddelen. Aan de hand van de EV kan men de totale overnameprijs van een bedrijf ramen, wat van belang is voor een overnemer die het eigen vermogen van het bedrijf overneemt, maar ook de schulden (verminder met de beschikbare cashmiddelen).