Nieuws

Steeds meer landgenoten krijgen een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)

15 dagen geleden - woensdag 12 juni 2019
Hoeft u zelf niets meer te doen? Niet altijd…

Op de VVA heeft de fiscus in principe alle gegevens van uw aangifte al ingevuld en als u ermee akkoord gaat, hoeft u zelf niets meer te doen. Helaas blijkt, zeker voor beleggers, dat de fiscus zijn huiswerk niet perfect doet en dat u dus maar beter niet zomaar akkoord gaat met het VVA. 

Ook als u geen VVA ontvangt en u uw aangifte online indient via Tax on Web (TOW), zult u zien dat heel wat gegevens al vooraf ingevuld zijn.

Let op: zowel bij een VVA als bij TOW, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw aangifte volledig is. Anders gezegd: als er bepaalde elementen ontbreken, dan stelt u zich bloot aan eventuele sancties. Controleer in elk geval de onderstaande punten systematisch alvorens u uw aangifte verzendt:

– het aantal personen ten laste indien van toepassing

– of er rekening werd gehouden met het feit dat u of een van uw gezinsleden mogelijk een handicap heeft

– of alle elementen die recht geven op een belastingvermindering ingevuld werden. Niet zelden ontbreken er bijv. aftrekbare giften. Ook de kosten voor kinderopvang en onderhoudsuitkeringen staan nooit vermeld in TOW

– wilt u de roerende voorheffing recupereren die afgehouden werd op uw dividenden? Dan moet u zowel bij een VVA als in TOW zelf aan de slag!

– Hebt u een buitenlandse rekening? Dan moet u die zelf nog aangeven.

– Bent u (co)titularis van meer dan 1 effectenrekening? Dan moet u het daartoe voorziene vakje aanvinken.

Deel dit artikel