Nieuws

Rekeningen in het buitenland?

28 dagen geleden - woensdag 22 mei 2019
Aangeven is de boodschap.

U bent verplicht om uw buitenlandse rekening(en) aan te geven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. We raden u sterk aan om dat ook te doen. Anders riskeert u dat de fiscus u een boete tot 1 250 euro en een belastingverhoging oplegt. 

Buitenlandse rekening

U dient elk rekening die u bij een buitenlandse financiële tussenpersoon aanhoudt en waarvan u (mede)titularis bent, te melden, ongeacht of het gaat om een zicht-, spaar-, termijn- of effectenrekening, en ongeacht of er iets op de rekening staat en of u er inkomsten uit haalde. 

Laat het niet liggen

Een buitenlandse rekening die u in 2018 opende, kunt u ten laatste melden tot het moment dat u uw belastingaangifte 2019 (dus inkomstenjaar 2018) indient. 

Ook als u een buitenlandse rekening al langer hebt en u ze tot dusver nog nooit had gemeld, is het beter om dat alsnog toch te doen. 

Hebt u uw buitenlandse rekeningen in het verleden al eens aangegeven, dan hoeft u niets meer te doen. De aanmelding dient slechts één keer te gebeuren. 

Hoe aangeven?

U kunt uw rekeningen zowel schriftelijk als elektronisch melden. In het laatste geval surft u naar https://cappcc.nbb.be. Daar kunt u zich aanmelden met uw identiteitskaart en een eID-kaartlezer en het formulier online invullen. 

U kunt het aangifteformulier ook downloaden (surf naar www.nbb.be en zoek via de zoekfunctie op ‘formulier buitenlandse rekening’ en klik op het zoekresultaat ‘formulieren en verklarende nota’s’) en het vervolgens invullen en per post opsturen naar :
Nationale Bank van België
Centraal Aanspreekpunt
De Berlaimontlaan 14
1000 Brussel.

Wat u moet aangeven

Welke bedragen u op deze rekeningen hebt staan, moet u niet aangeven. Wel zal gevraagd worden om uw naam, rijksregisternummer, naam van de buitenlandse financiele instelling, het land waar de rekening is geopend, het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code van de bank op te geven. Ter info: sommige buitenlandse brokers werken niet met een officieel IBAN-nummer. In dat geval volstaat het om het officieuze rekeningnummer in te vullen. Tevens beschikken sommige niet over een BIC-code. Laat dit vak dan leeg, maar vul wel in waar de hoofdzetel van de broker gevestigd is.

Deel dit artikel