Nieuws

De fiscaliteit van obligatiefondsen is bijzonder complex

2 maanden geleden - woensdag 27 februari 2019
Hoog tijd dus om dit onderwerp even toe te lichten.

Om het eenvoudiger te houden, laten we beursgenoteerde obligatietrackers hier buiten beschouwing.

Dividend of niet

Vooreerst is er een verschil tussen fondsen die een dividend uitkeren op periodieke basis (meestal jaarlijks) en fondsen die alle roerende inkomsten oppotten. 

Bij een distributiefonds of een uitkeringsfonds krijgt u een dividend waarop u de Belgische roerende voorheffing van 30% betaalt. Bij een latere verkoop van dit soort fonds betaalt u geen beurstaks (TOB). 

Een kapitalisatiefonds keert geen enkel dividend uit. Alle rente-inkomsten worden automatisch herbelegd in het fonds. Bijgevolg betaalt u ook geen roerende voorheffing. Wel wordt bij de verkoop van uw fonds een beurstaks aangerekend van 1,32% op de waarde van uw verkooporder. 

Meerwaardebelasting (Reynderstaks)

Wanneer een obligatiefonds meerwaarden boekt op de onderliggende obligatieportefeuille, is de fiscale aanpak, in theorie althans, verschillend tussen distributiefondsen en kapitalisatiefondsen. 

Distributiefondsen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing (30%) op meerwaarden als en slechts als er in de fondsenstatuten expliciet wordt vermeld dat alle roerende inkomsten aan de fondsenbelegger worden uitgekeerd. Dat is echter zelden of nooit het geval, waardoor u in de praktijk bij de verkoop van uw distributiefonds een meerwaardebelasting zult betalen, op voorwaarde uiteraard dat u effectief een meerwaarde in de munt van uitgifte hebt behaald. 

Bij kapitalisatiefondsen is de meerwaardebelasting altijd van toepassing. De meerwaarde is daarbij belast aan 30%. Om in te schatten hoeveel de meerwaarde u maximaal zal kosten, kunt u een eenvoudige truc toepassen: u neemt simpelweg het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van uw fonds en vermenigvuldigt dat met 30%. 

Wat is de beste keuze?

Is een fonds mét dividenduitkering fiscaal gezien beter dan één zonder dividenduitkering? Soms wel, soms niet. 
Veel zal afhangen van de tijd die u in uw fonds blijft zitten, de mate waarin het meerwaarden behaalt, enz. 

Laat uw keuze niet bepalen door fiscale motieven

Kies voor een obligatiefonds met dividenduitkering indien u graag op regelmatige basis de inkomsten van uw beleggingen wilt opstrijken. 
Zijn tussentijdse inkomsten voor u niet zo van belang? Kies dan voor een kapitaliserend obligatiefonds om te profiteren van het rente-op-rente-effect (intresten brengen op hun beurt nieuwe intresten op).

Deel dit artikel