Nieuws

Obligaties: voorheffing, rente en aangifte

5 maanden geleden - donderdag 27 december 2018
De oorsprong van uw obligatie bepaalt welke roerende voorheffing u moet betalen, welke rente u ontvangt bij verkoop en betaalt bij aankoop en of u aangifteplicht hebt of niet.

Drie soorten obligaties

– De Belgische obligatie is te herkennen aan de ISIN-code die begint met BE. Dat kunnen Belgische staatsobligaties zijn, emissies van de gemeenschappen of bedrijfsobligaties zoals van Atenor, Deceunicnk…
– De euro-obligatie is een obligatie die in een andere munt wordt uitgegeven dan de munt uit het land van oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan een Brits bedrijf die een dollaremissie in Canada en Japan plaatst. De ISIN begint met XS.
– De internationale obligaties. Denk daarbij aan obligaties uit Canada (ISIN begint met CA), Duitsland (DE) en de Verenigde Staten (US) die u bij ons kunt kopen.

Betaal ik roerende voorheffing op de inning van mijn coupon?

U betaalt ALTIJD de Belgische roerende voorheffing van 30% bij inning via een Belgische financiële instelling, ongeacht de soort obligatie. Buitenlandse bronheffing is daarentegen enkel van doen als uw obligatie geen euro-obligatie is én afkomstig is van bepaalde landen zoals Australië (AU), Brazilië (BR), Groot-Brittannië (GB), enzovoort. De meeste landen rekenen gelukkig geen bronheffing aan. Dat is het geval bijvoorbeeld voor de Amerikaanse obligaties (US) waarvan we er sommige aanraden. Check altijd op voorhand of er buitenlandse RV van toepassing is.

Hoe zit het met de verlopen rente?

Koopt u een obligatie die al noteert op de secundaire obligatiemarkt, dan moet u aan de houder van die obligatie niet alleen de obligatieprijs betalen. U moet hem ook vergoeden voor de rente die al is opgelopen sinds de laatste uitkering van de coupon. Hoe langer dat al geleden is, hoe meer rente u vergaard hebt. En omgekeerd. Bij verkoop van uw obligatie verwacht u ook een vergoeding voor die verlopen rente. Hoe zit het daarmee in onze drie gevallen?
Wat Belgische obligaties betreft betaalt u bij aankoop altijd de verlopen netto-rente aan de verkoper. Dat is de bruto-rente minus 30%. Bij verkoop van uw obligatie krijgt u logischerwijze ook de verlopen nettorente op uw effectenrekening gestort. Wat euro-obligaties een andere obligaties betreffen betaalt u, of krijgt u, altijd de verlopen brutorente.

Moet ik de ontvangen rente aangeven in mijn belastingen?

Wat Belgische obligaties betreft hoeft u niets aan te geven.
Dat is helaas niet het geval voor de andere obligaties. Daar moet u de som van alle ontvangen brutocoupons die u in een bepaald aanslagjaar hebt ontvangen aangeven in uw aangifte. Hebt u uw obligatie binnen hetzelfde jaar gekocht én verkocht, dan moet u enkel het verschil tussen de gekregen brutorente en de betaalde brutorente aangeven.

Deel dit artikel