Nieuws

Worden Amerikaanse obligaties dubbel belast?

6 maanden geleden - woensdag 28 november 2018
Wanneer u een coupon krijgt van een Amerikaanse obligatie in België, betaalt u 30% Belgische roerende voorheffing. Betaalt u ook bronheffing in de VS?

Nee, als Belgische belastingplichtige geniet u een vrijstelling van de Amerikaanse bronheffing. Dat geldt zowel voor Amerikaanse overheids- als bedrijfsobligaties. Wanneer u een coupon ontvangt, betaalt u dus enkel de Belgische roerende voorheffing.

Let wel op! Niet elke obligatie die in dollar noteert, is een Amerikaanse obligatie. De Duitse obligatie Landesbank Baden-Württemberg USD 1,25% 22/01/2019 (DE000LB00C10) is hiervan een voorbeeld.

Voorts kan een niet-Amerikaanse emittent Amerikaanse obligaties uitgeven. Het land waar de emittent is gevestigd, is dus niet van belang. U kunt enkel afgaan op de ISIN-code van de obligatie. Enkel wanneer deze begint met de letters US weet u dat u met een Amerikaanse obligatie te maken hebt.

Deel dit artikel