Nieuws

Vallen vastgoedcertificaten onder de effectentaks?

7 maanden geleden - woensdag 17 oktober 2018
Recentelijk werd hierrond meer duidelijkheid geschept.

Lange tijd werden vastgoedcertificaten gerekend tot de effecten die in aanmerking komen voor de berekening van de effectentaks. Het ziet er nu echter naar uit dat dit toch niet het geval zal zijn.

U bent pas effectentaks verschuldigd als de gemiddelde waarde van bepaalde effecten op uw effectenrekening(en) de kaap van 500 000 euro overschrijdt. In de wettekst rond de effectentaks staat dat certificaten één van de effecten zijn die in aanmerking komen voor de berekening van de effectentaks.

Lange tijd was echter onduidelijk over welk type certificaten de wetgever het had. Dit konden zowel obligatie- als vastgoedcertificaten zijn.

Onlangs stuurde de wetgever echter een circulaire rond om een aantal punten te verduidelijken, onder andere het punt rond de certificaten. Daaruit blijkt uiteindelijk dat met vastgoedcertificaten dan toch geen rekening zal worden gehouden om de effectentaks te berekenen.

Effecten waarmee wel rekening wordt gehouden om de effectentaks te berekenen
– Aandelen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd)
– Obligatiecertificaten
– Fondsen
– Kasbons
– Obligaties
– Warrants

Effecten waarmee geen rekening wordt gehouden om de effectentaks te berekenen
– Vastgoedcertificaten
– Pensioenspaarfondsen
– Aandelen van erkende coöperaties
– Aandelen op naam
– Opties

Deel dit artikel