Nieuws

Hoe wordt de effectentaks ingehouden?

7 maanden geleden - woensdag 10 oktober 2018
Rekening houdend met de waarde van uw effectenrekening op 30/09, 31/03 en 30/06 berekent de bank het gemiddelde van deze referentiepunten om te bepalen of u effectentaks moet betalen.

Drie referentiepunten

In de loop van oktober zal uw bank u een overzicht bezorgen met de gemiddelde waarde van uw effectenrekening over de drie referentiepunten (maart, juni en september). Indien de gemiddelde waarde boven de 500 000 euro uitkomt, dan zult u de effectentaks moeten betalen. Deze bedraagt 0,15%.

Inhouding

De effectentaks wordt niet altijd automatisch door uw bank ingehouden.
– Indien de gemiddelde waarde van uw effectenrekening bij een en dezelfde bank gelijk is aan of hoger ligt dan 500 000 euro per titularis, dan wordt de effectentaks wel automatisch afgehouden. De bank is hiertoe verplicht en zal de taks doorstorten naar de fiscus. De inhouding werkt bevrijdend.

– Als u effectenrekeningen aanhoudt bij verschillende banken en geen enkele in waarde meer dan 500 000 euro bedraagt, maar als u alles samen opgeteld wel over meer dan 500 000 euro beschikt, dan wordt de taks niet automatisch ingehouden. U zal dan de verschuldigde effectentaks moeten aangeven door zelf een aangifte in te dienen. Dit zult u online moeten doen, in principe op hetzelfde moment als uw jaarlijkse belastingaangifte.
Wilt u het uzelf makkelijker maken, dan kunt u kiezen voor de vrijwillige inhouding (opt-in). Dat betekent dat u uw banken de opdracht geeft om de effectentaks op uw effecten te berekenen en deze aan de fiscus door te storten.

Wat bij een buitenlandse effectenrekening?

Als u een effectenrekening aanhoudt in het buitenland en u de effectentaks verschuldigd bent, dan zult u deze taks zelf moeten berekenen en aangeven.

Deel dit artikel