Nieuws

Valt de effectentaks te vermijden door van bank te veranderen?

6 maanden geleden - vrijdag 10 augustus 2018
In theorie is dit mogelijk. In de praktijk is dit echter veel moeilijker.

In de praktijk is dit echter veel moeilijker.

Slordig werk geleverd

De wettekst over de effectentaks is verre van waterdicht, waardoor u ze op menig manier kunt ontwijken. Zo kunt u de taks vermijden door uw effecten over te dragen naar een andere bank. In principe wordt de effectentaks berekend op basis van het gemiddelde van vier referentiepunten (eind december, maart, juni en september) over een periode van twaalf maanden. Die periode begint in oktober en eindigt eind september. Van die referentiepunten wordt echter afgeweken wanneer u een nieuwe effectenrekening opent. De waarde op de dag waarop u de rekening opent, wordt in dit geval als het eerste referentiepunt beschouwd. Deze bedraagt dan logischerwijze 0 euro. Opent u bijgevolg een nieuwe effectenrekening en brengt u er de inhoud over van een andere effectenrekening (die u vervolgens afsluit), dan worden de referentiepunten van de oude effectenrekening niet meer in aanmerking genomen en wordt er enkel rekening gehouden met de nieuwe effectenrekening.

Een voorbeeld

Stel, u heeft een effectenrekening met een totale waarde van 800 000 euro (en dus is de effectentaks van toepassing daar u ze dient te betalen vanaf 500 000 euro). Opent u een nieuwe effectenrekening in augustus, dan is het eerste referentiepunt hiervoor 0 euro. Indien u erin slaagt om alle effecten over te dragen én uw oude rekening eveneens te sluiten vóór eind september, dan zal er geen rekening meer worden gehouden met de referentiepunten van de afgesloten rekening. Gezien de belastbare periode loopt van begin oktober van het ene jaar tot eind september van het volgende, zal er in ons voorbeeld slechts rekening worden gehouden met 2 referentiepunten: de waarde op het moment waarop de rekening werd geopend en de waarde eind september. Het gemiddelde van deze twee referentiepunten is (0 + 800 000) / 2 = 400 000 euro. Gezien dit gemiddelde lager ligt dan 500 000 euro, zult u de taks normaal gezien niet moeten betalen.

Twee kanttekeningen

Vraag is echter of het sop de kool waard is. Om uw effecten over te brengen van de ene naar de andere bank, moet u namelijk kosten ophoesten. Hoeveel deze bedragen, hangt af van de bank en het aantal beleggingsposten op uw rekening. Opdat de operatie de moeite waard zou zijn, moeten die kosten dus veel minder hoog liggen dan de effectentaks. Overigens stuurde de fiscus een omzendbrief om de inhoud van de wettekst te verduidelijken. Deze bepaalt o.m. dat u in geval van transfer enkel van de taks wordt vrijgesteld als u alle effecten op dezelfde dag kunt overbrengen. Wat in de praktijk onmogelijk is. Uiteraard kan men zich afvragen of die voorwaarde wel wettelijk is, maar de kans is groot dat de betrokken banken niet zullen riskeren tegen de fiscus in te gaan door geen taks te innen als niet alle effecten in één dag werden overgedragen. En indien u vindt dat de taks u onterecht werd aangerekend en u deze wil recupereren, dan zult u hiervoor bij de fiscus moeten aankloppen. En al geeft de rechter een volhardende belastingbetaler gelijk, dan nog zouden anderen amper de tijd krijgen om van deze vluchtweg gebruik te maken daar de wetgever de wet in een mum van tijd kan aanpassen.

Deel dit artikel