Nieuws

Daar is de taks op effectenrekeningen

1 jaar geleden - dinsdag 13 maart 2018
Het grondwettelijk hof zou zich echter eerstdaags al moeten buigen over een bezwaar.

De wet die een taks op effectenrekeningen invoert, werd vrijdag 9 maart gepubliceerd in het Staatsblad en trad vanaf zaterdag 10 maart meteen in werking.

Natuurlijke personen die over een effectenrekening van 500 000 euro of meer beschikken, zullen voortaan jaarlijks een taks van 0,15% moeten betalen. En het valt niet uit te sluiten dat die fiscale aderlating nog wordt opgedreven naarmate de overheidsbegroting dat in de toekomst misschien nodig zal hebben...
Hoewel de taks de "sterkste schouders" viseert (lees: hoogste capaciteit om bij te dragen), zijn blijkbaar toch niet alle beleggers gelijk voor de wet. Zo blijven o.a. effectenrekeningen van vennootschappen, aandelen op naam, levensverzekeringen en ook vastgoed buiten schot. Als men de drempel van 500 000 euro (aan aandelen, obligaties, kasbons, fondsen, enz.) overschrijdt, ook al is het maar heel nipt, dan betaalt men bovendien de taks op de totaliteit van zijn tegoeden, vanaf de allereerste euro. Dat zijn toch zaken die het grondwettelijk hof, dat zich overigens eerstdaags al zou moeten buigen over een bezwaar, als discriminerend zou kunnen beschouwen.
Daarnaast is de kans vooral groot dat deze nieuwe taks de beleggers in de richting zal duwen van producten die niet noodzakelijk het meest aangewezen of het goedkoopst voor hen zijn. Om die vervolgens in de toekomst misschien ook te gaan belasten.
Los van deze specifieke maatregel pleiten wij al geruime tijd voor een stabiele, neutrale en samenhangende benadering van de spaar- en beleggingsfiscaliteit in zijn totaliteit. Spaarders en beleggers moeten vrij kunnen kiezen voor producten die daadwerkelijk beantwoorden aan hun profiel en hun financiële behoeften, zonder dat ze zich bij hun keuzes (noodgedwongen, want het niet doen, zou onverstandig zijn) laten leiden door fiscale overwegingen. Helaas lijkt onze regering er met een voorliefde voor kunst- en vliegwerk en inderhaast genomen maatregelen een andere mening op na te houden...

Deel dit artikel