Nieuws

Frankrijk heeft zopas besloten om zijn bronbelasting drastisch te verlagen

1 jaar geleden - woensdag 21 maart 2018
Goed nieuws voor Belgische beleggers die dividenden ontvangen van Franse aandelen en daar twee keer op worden belast. Zij zullen netto meer overhouden.
Frankrijk heeft zopas besloten om zijn bronbelasting drastisch te verlagen

Frankrijk heeft zopas besloten om zijn bronbelasting drastisch te verlagen

Het innen van Franse dividenden wordt interessanter want netto houdt u voortaan meer over. Uw bank zal echter nog niet meteen het nieuwe tarief van 12,8% toepassen maar wachten totdat de Franse fiscus duidelijkheid schept over de te volgen procedure. Pas dan zal er een correctie worden doorgevoerd.
Bovendien blijft de fiscus weigeren om te veel betaalde belastingen op Franse dividenden terug te betalen aan Belgische belastingplichtigen.

Dubbele taxatie

Op Franse dividenden betaalt u als Belg twee keer belastingen. Daar verandert niets aan. Ook in de toekomst zal nog altijd eerst de Franse bronheffing worden afgehouden en vervolgens de Belgische roerende voorheffing. Wel nieuw dus is dat het Franse parlement deze maand de verlaging van de Franse bronheffing heeft goedgekeurd van 30% naar 12,8%. Het nieuwe, toch wel gevoelig lagere tarief, geldt bovendien met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. De Belgische roerende voorheffing blijft ongewijzigd op 30%.

Oude systeem
Tot voor kort bedroeg de Franse bronheffing dus 30%. Kreeg u bijvoorbeeld 100 EUR aan Franse dividenden uitgekeerd, dan hield u daar na belasting in Frankrijk en in België uiteindelijk slechts 49 EUR netto van over (zie tabel).

U kon evenwel een beroep doen op het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en Frankrijk, waardoor de Franse bronheffing gehalveerd werd tot 15%. In dat geval bleef er netto 59,50 EUR over. U moest dan wel elk jaar een document invullen dat u moest laten ondertekenen door uw lokaal belastingkantoor en dat achteraf door uw bank laten opsturen naar de Franse fiscus.

Nieuwe systeem
Aangezien de Franse bronheffing nu verlaagd is naar 12,8%, ontvangt u als belegger een hoger nettodividend (in ons voorbeeld 61,04 EUR). Merk op dat door de lagere Franse bronheffing, de belastbare basis voor de Belgische roerende voorheffing uiteraard hoger wordt, en de Belgische fiscus dus een hoger bedrag kan innen. Maar toch bent u aan het einde van de rit beter af.

Logisch gevolg van de daling van de Franse bronheffing naar 12,8%, is ook dat het niet langer nodig is om elk jaar opnieuw de formaliteiten in orde te brengen om van de verlaagde Franse bronheffing van 15% te kunnen genieten. Goed nieuws dus voor wie dit in het verleden wel deed.

Belgische fiscus voor de rechter

Door een uitspraak van het Hof van Cassatie in juni 2017 zou u in principe al sinds 2012 minimum 15% van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) op Franse dividenden moeten kunnen recupereren in de vorm van een belastingkrediet. Onze fiscus ging echter tegen deze beslissing in beroep en deze juridische strijd kan nog lang aanslepen, zonder enige garantie op een succesvolle afloop voor de belastingplichtige. Voorlopig kunt u dus op deze mogelijkheid niet rekenen. We komen hier nog op terug.

Deel dit artikel