Nieuws

Het wetsontwerp voor de invoering van een effectentaks is verder aangepast

1 jaar geleden - donderdag 14 december 2017
Hierdoor wordt het moeilijker de taks te ontlopen door uw aandelen op naam te zetten.

Aandelen op naam zetten

De effectentaks van 0,15% viseert effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500.000 euro. Niet alle effecten worden echter in rekening gebracht om na te gaan of u die grens overschrijdt. Levensverzekeringen en pensioenspaarfondsen bijvoorbeeld zijn niet aan de taks onderhevig. Aandelen die op een effectenrekening staan, zijn dat echter wel.

Om de grens van 500.000 euro niet te overschrijden en de taks niet hoeven betalen, kunt u er wel voor kiezen uw aandelen op naam zetten. Raadpleeg in dit kader het artikel dat in ons maandblad van november hieromtrent verscheen op pagina 15.

Weet wel dat de regering intussen maatregelen wil nemen om te vermijden dat beleggers aan de taks zouden ontsnappen.

Maatregelen om misbruik te voorkomen

Met aandelen aan toonder die vóór 9 december 2017 werden omgezet tot aandelen op naam, zal geen rekening worden gehouden om de nieuwe taks volgend jaar te berekenen.

Met aandelen die tussen 9 december 2017 en 30 september 2018 op naam werden gezet daarentegen, zal wel degelijk rekening worden gehouden om na te gaan of u de effectentaks in 2018 al dan niet zult moeten betalen. Is uw effectenrekening meer dan 500.000 euro waard, dan is het bijgevolg te laat om aan de taks van 2018 te ontsnappen. Het is maar vanaf 2019 dat met de aandelen die u vandaag op naam heeft laten zetten, geen rekening meer zal worden gehouden om de effectentaks te berekenen.

We herinneren u eraan dat het parlement nog over al deze maatregelen dient te stemmen.

Deel dit artikel