Nieuws

Kapitaalvermindering bij bedrijven: met roerende voorheffing of niet?

1 jaar geleden - woensdag 22 november 2017
Een belegger die aandelen bezit van een Oostenrijks bedrijf dat een kapitaalvermindering doorvoerde, werd de Belgische roerende voorheffing van 30% aangerekend. Terecht of niet?

Verschillen in de nationale wetgeving maken het niet alleen de belegger, maar ook de banken niet gemakkelijk. In geval van twijfel, aarzel niet ons te contacteren.

Gunstregime

Zowel voor de Belgische als de Oostenrijkse fiscus is een kapitaalvermindering vrijgesteld van enige roerende voorheffing. Dit betekent dat u op de uitgekeerde som normaal gezien noch de Oostenrijkse bronheffing van 27,5%, noch de Belgische roerende voorheffing van 30% (op het resterende bedrag) zou moeten ophoesten.

Kapitaalvermindering: verschillende definitie

Wat volgens de Oostenrijkse fiscus een kapitaalvermindering is, is dat niet altijd voor de Belgische fiscus:
– Voor de Belgische fiscus is er pas sprake van een kapitaalvermindering wanneer de uitgekeerde som uitsluitend wordt gepuurd uit het gestorte kapitaal.
– De Oostenrijkse wetgever heeft een gunstige fiscale regeling uitgewerkt voor bedrijven die over voldoende eigen kapitaal beschikken. Die kunnen niet enkel het gestorte kapitaal belastingvrij uitbetalen, maar ook de opgebouwde winsten die het bedrijf niet uitkeerde. Die laatste zijn in de ogen van de Belgische fiscus wél belastbaar.

Wanneer de belegger uitkeringen ontvangt van buitenlandse effecten, is het met al die verschillende nationale wetgevingen voor de bank bijgevolg niet altijd eenvoudig om uit te maken of een ontvangen bedrag al dan niet belastbaar is voor de Belgische fiscus. Bij twijfel kan de bank om zich af te schermen, beslissen om de Belgische roerende voorheffing dan toch van het bedrag af te houden. 

Deel dit artikel