Nieuws

7 vragen en antwoorden rond de effectentaks

1 jaar geleden - dinsdag 10 oktober 2017
We namen het wetsonwerp onder de loep.
7 vragen en antwoorden rond de effectentaks

7 vragen en antwoorden rond de effectentaks

In het kader van het Zomerakkoord besloot de federale regering om vanaf 2018 effectenrekeningen te belasten. Nu er een wetsontwerp rondgaat, wordt duidelijk hoe de effectentaks in de praktijk zal functioneren. Let wel op, want zo’n wetsontwerp is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.
Dit wetsontwerp en de wijzigingen die het in de toekomst ongetwijfeld zal ondergaan, bewijst eens te meer hoezeer ons land nood heeft aan een nieuwe, doordachte fiscale regeling, zowel op spaargeld als op beleggingen. Steun ons voorstel voor een rechtlijnige en transparante fiscaliteit op www.test-aankoop.be/spaarfiscaliteit.

Wat is de effectentaks?

De effectentaks is een vermogensbelasting die wordt geheven op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500.000 euro. Heeft u meerdere effectenrekeningen, zal er naar de totale waarde worden gekeken om na te gaan of u over meer dan 500.000 euro beschikt. In beide gevallen betaalt u jaarlijks een belasting van 0,15%, berekend vanaf de eerste euro.

Welke beleggingen tellen mee?

Niet alle effecten worden in rekening gebracht om na te gaan of u de grens van 500.000 euro overschrijdt.

Effecten die hieronder vallen:
– beursgenoteerde aandelen (GVV’s incl.)
– obligaties, zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd
– kasbons
– vastgoedcertificaten
– warrants
– fondsen en trackers

Effecten die hier niet onder vallen:
– niet-beursgenoteerde aandelen
– aandelen op naam
– pensioenspaarfondsen
– levensverzekeringen (tak 21 en 23)

Wat bij meerdere titularissen?

Staat de effectenrekening op meerdere namen, dan zal het bedrag op de rekening worden gedeeld door het aantal titularissen. Een bekend voorbeeld is de effectenrekening bij gehuwde koppels. Zij zullen geen effectentaks moeten ophoesten zolang het saldo onder 1 miljoen euro blijft.

Wanneer betalen?

De inning zal jaarlijks op 1 oktober plaatsvinden. Om na te gaan of u de taks verschuldigd bent, zal op het einde van elk kwartaal (eind maart, juni, september, december) de totale waarde van uw effecten worden berekend. Het gemiddelde van die vier meetpunten zal dan de doorslag geven.

Houdt de bank mijn taks in?

– De banken zullen automatisch de effectentaks inhouden voor effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500.000 euro.
– De belegger die meerdere effectenrekeningen heeft waarop samen meer dan 500.000 euro staat, kan aan zijn bank, waar zijn vermogen de kaap van 500.000 euro niet overschrijdt, vragen om toch de taks te innen. Een andere oplossing is de taks zelf vermelden op uw aangifte.

Wat bij een buitenlandse effectenrekening?

Beschikt u over een buitenlandse effectenrekening, dan zult u zelf moeten berekenen of u over meer dan 500.000 euro aan effecten beschikt en is dit het geval, dan dient u dit aan de fiscus aan te geven. Wel is het mogelijk dat een buitenlandse speler die erg actief is op de Belgische markt, zelf het gemiddelde voor zijn klanten berekent.

Welke boetes gelden er?

– Vergeet u de taks aan te geven, dan kan deze worden verdrievoudigd.
– Vraagt de fiscus u bewijzen, maar kunt u die niet voorleggen, dan kunt u een geldboete oplopen tot 1.250 euro.

Men kan zich bij de effectentaks flink wat vragen stellen

Zo kan men momenteel niet op een efficiënte manier nagaan of beleggers met effecten in verschillende banken de taks wel degelijk hebben betaald.

Ook is het makkelijk de taks op een legale manier te omzeilen, bv. via een levensverzekering of aandelen op naam.

Overigens staan beleggers die verschillende rekeningen hebben (in het bijzonder in het buitenland) en in totaal over bijna 500.000 euro beschikken, flink wat rekenwerk te wachten.

En gezien de belegger, zodra hij over meer dan 500.000 euro beschikt, vanaf de eerste euro wordt belast, kan men zich bovendien afvragen of de maatregel op zich eigenlijk niet discriminerend is.

Deel dit artikel