Nieuws

Zes nieuwe fiscale ingrepen zullen spaarder en belegger raken

1 jaar geleden - maandag 31 juli 2017
De regering heeft in het kader van de opmaak van de begroting voor 2018 een nieuw pakket aan maatregelen gelanceerd.
Vijf nieuwe fiscale ingrepen zullen spaarder en belegger raken

Vijf nieuwe fiscale ingrepen zullen spaarder en belegger raken

We blijven voor de belegger een coherente, eenvoudige en transparante fiscaliteit eisen. Steun dit voorstel!

 

Spaarrekening

Het plafond van de intresten vrijgesteld van roerende voorheffing zal worden verlaagd van 1 880 tot 940 euro per jaar. Boven dit bedrag zullen de intresten nog altijd tegen 15% worden belast. Aangezien bij de grootbanken het rendement op spaarrekeningen hoogstens 0,11% bedraagt, zal spaargeld vrijgesteld van belasting blijven als het niet boven de 850 000 euro komt. Een aanzienlijk bedrag en als de rentevoeten niet stijgen, zal deze maatregel op de meeste spaarders geen impact hebben.

 

Effectenrekening

Effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500 000 euro, zullen jaarlijks tegen 0,15% worden belast. Enkel met de waarde van de aandelen, beleggingsfondsen en obligaties zal rekening worden gehouden (levensverzekering of pensioensparen niet). De banken zullen de taks moeten innen. Als u een effectenrekening hebt bij verschillende banken of in het buitenland dan moet u dit bij uw belastingaangifte melden.

 

Dividenden

De roerende voorheffing (30%) zal op de eerste tranche van 627 euro van dividenden op aandelen worden geschrapt, goed voor een winst van maximum 188 euro per jaar. We weten nog niet of het over alle aandelen gaat of als de regering bepaalde criteria heeft opgemaakt (Europese aandelen, kleine bedrijven, enz). Het recupereren van de voorheffing zal via de belastingaangifte gebeuren.

 

Beurstaks

De beurstaks, afgehouden bij aan- en verkoop van obligaties op de secundaire markt gaat van 0,09 naar 0,12%. Voor aandelen stijgt deze taks van 0,27 tot 0,35%.

 

Pensioensparen

Momenteel geven stortingen voor pensioensparen, tot een plafond van 940 euro per jaar, recht op een belastingvermindering van 30%: gelijk aan een maximale belastingverlaging van 282 euro per jaar. Voortaan zal u, indien u dat wenst, uw stortingen tot 1 200 euro per jaar kunnen verhogen. In dat geval zal de belastingvermindering op 25 % worden gebracht, ofwel maximum 300 euro.

 

Beleggingsfondsen

Tot nu toe werd de meerwaarde die op het obligatiegedeelte van een fonds werd geboekt dat minstens 25% in obligaties belegde, belast op 30%. De taks zal nu op alle fondsen die in obligaties beleggen, ongeacht het percentage, van kracht zijn. De meerwaarde op aandelen in de portefeuille blijft vrijgesteld.

 

Onze mening

De regering wil het spaargeld van de Belgen activeren door de spaarrekening minder aantrekkelijk te maken en beleggingen die op langere termijn potentieel meer kunnen opleveren, zoals aandelen en pensioensparen, op de voorgrond te plaatsen. De intentie was goed. Spijtig genoeg heeft ze weer een kans gemist om een meer coherente fiscaliteit voor beleggingen te in te voeren. De veelheid aan belastingvoeten en vrijstellingen maken het nog moeilijker om de verschillende beleggingen op fiscaal vlak te vergelijken. Hoe een duidelijke keuze maken in dergelijk labyrint? En het in de praktijk brengen van de taks op de effectenrekening of de recuperatie van de voorheffing op aandelendividenden zullen het leven van de belegger extra moeilijk maken.

 

 

Deel dit artikel