Nieuws

Worden coöperatieve dividenden binnenkort vrijgesteld tot 500 euro i.p.v. 190 vandaag?

2 jaar geleden - dinsdag 18 juli 2017
Open VLD diende een wetsvoorstel in om die vrijstelling vanaf 2018 op te trekken.

Het dividend van erkende coöperatieven mag maximaal 6% bedragen. In de praktijk ligt het echter vaak lager. Bovendien is het niet gegarandeerd, en de terugbetaling van het kapitaal evenmin. Beleg om die reden niet meer dan 5% van uw vermogen in coöperatieve aandelen en enkel met kapitaal dat u kunt missen.

Door het fiscale voordeel op coöperatieve dividenden uit te breiden naar 500 EUR per jaar, wil Open VLD meer particulieren aanzetten om te beleggen in coöperatieve aandelen. Ons land kent heel wat erkende coöperaties die actief zijn in allerlei domeinen zoals sociale huisvesting, microkredieten, hernieuwbare energie…, en waarin u kunt beleggen.

De regering vangt daarmee twee vliegen in één klap. In het coöperatief landschap zijn coöperatieve vennootschappen actief in hernieuwbare energie het sterkst vertegenwoordigd. Als ze enerzijds meer kapitaal van de bevolking krijgen toegestopt, kan er meer worden geïnvesteerd. Dat zal de overheid nota bene helpen haar klimaatdoelstellingen te halen. Anderzijds kan het spaargeld dat tegenwoordig amper nog iets opbrengt, worden omgeleid naar beter renderende alternatieven. 

 

Deel dit artikel