Nieuws

Op een keuzedividend van een buitenlands aandeel wordt roerende voorheffing geheven

1 jaar geleden - donderdag 8 juni 2017
Dat kan voor onaangename verrassingen zorgen, maar is niet abnormaal.

Als u bij een keuzedividend van een buitenlands aandeel kiest voor een uitkering in aandelen, zal uw bank geld van uw cashrekening halen. Uw bank vereffent immers de roerende voorheffing die u schuldig bent aan de Belgische en/of buitenlandse fiscus.

 

Keuzedividend: wat en waarom?

Een bedrijf kan zijn aandeelhouders belonen door een deel van de winst uit te keren in de vorm van een dividend. Bij een dividenduitkering in cash verlaten die liquide middelen het bedrijf en kunnen ze niet meer gebruikt worden om bijv. reserves aan te leggen of om te investeren. Om daar een mouw aan te passen en meer cash in het bedrijf te houden, kan een keuzedividend worden voorgesteld, waarbij elke aandeelhouder kan kiezen om het dividend in cash dan wel in nieuwe aandelen te ontvangen. Hoe meer aandeelhouders kiezen voor een uitkering in aandelen, hoe minder er contant moet worden uitbetaald en hoe meer liquiditeiten het bedrijf zelf overhoudt.

 

Bruto of netto: een wereld van verschil

In tegenstelling tot bij buitenlandse aandelen, wordt bij Belgische aandelen rekening gehouden met het nettodividend om te bepalen hoeveel nieuwe aandelen u zult krijgen. We illustreren het verschil aan de hand van het Belgische Aedifica en het Nederlandse PostNL.

– Aedifica bood zijn aandeelhouders eind vorig jaar een keuzedividend van 1,533 EUR netto per aandeel. Beleggers die kozen voor een uitkering in aandelen, konden 1 nieuw aandeel krijgen per 46 bestaande aandelen. Ze moesten achteraf geen Belgische roerende voorheffing bijstorten, want die werd al bij aanvang afgehouden door Aedifica.

– Het Nederlandse PostNL keerde onlangs ook een keuzedividend uit, dat vastgelegd werd op 0,12 EUR bruto per aandeel. In dit geval hadden aandeelhouders 36 bestaande aandelen nodig om te kunnen intekenen op 1 nieuw aandeel. Het dividend was vrijgesteld van de Nederlandse bronbelasting (die normaal 15% bedraagt). Het bedrag van uw brutodividend ging volledig op naar nieuwe aandelen PostNL, maar uw bank haalde wel geld van uw rekening om de verschuldigde Belgische roerende voorheffing (30%) te vereffenen.

Kiest u bij een keuzedividend van een buitenlands aandeel voor een uitkering in aandelen, zorg er dan voor dat er voldoende geld op uw rekening staat om de roerende voorheffing te kunnen voldoen. Zo vermijdt u dat uw rekeningsaldo onverwacht negatief wordt en u hoge negatieve intresten moet betalen. 

Deel dit artikel