Nieuws

Moet u de inkomsten van fondsen vermelden op uw belastingaangifte?

1 jaar geleden - donderdag 22 juni 2017
Ja, dit kan het geval zijn voor fondsen van populaire beheerders zoals AXA Rosenberg, Ethenea en andere Tocquevilles.

Voor de papieren versie hebt u nog tijd tot 29 juni. Voor de online versie heeft u tijd tot 13 juli. Mogelijks zult u op uw belastingaangifte de inkomsten uit een aantal buitenlandse gemeenschappelijke fondsen moeten vermelden.

 

Uitzondering

Laten we starten met het goede nieuws. Voor zowat alle in België verdeelde fondsen geldt GEEN aangifteplicht. De dividenden die u ontvangt of de (eventuele) meerwaarde op de verkoop van uw fondsen met meer dan 25 % obligaties in portefeuille worden immers onmiddellijk belast bij verkrijging of betaling. Die belasting is bevrijdend en daardoor is er geen verdere aangifteplicht. Uitzondering is als u werkt via een buitenlandse tussenpersoon zonder vestiging in België. Als u in het buitenland geen belastingen betaalt, moeten die nadien worden verrekend in uw aangifte.

Er geldt daarentegen wél jaarlijkse aangifteplicht voor de buitenlandse fondsen die niet het statuut van vennootschap hebben. We spreken in dat geval over gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF), in het Frans fonds commun de placement (FCP). Die beschikken niet over een eigen rechtspersoonlijkheid waardoor ze ‘fiscaal transparant’ zijn. Daardoor wordt u als deelbewijshouder van die fondsen geacht zélf de belastingen te betalen op de inkomsten die het fonds elk jaar krijgt (dividenden op aandelen en interesten op obligaties). Dat doet u jaarlijks via uw belastingaangifte.

 

Waar vindt u de informatie?

Om te weten of een fonds nu een gemeenschappelijk beleggingsfonds is of niet, volstaat het om te kijken naar de ‘rechtsvorm’ op de technische fiche van elk fonds op onze website. Die info staat ook in het prospectus van elk fonds.

De fondsen van AXA Rosenberg zijn bijvoorbeeld Iers, de fondsen van Tocqueville en van Carmignac Gestion Frans. Fondsen als Ethna AKTIV en Flossbach von Storch Multiple Opportunities II zijn Luxemburgs.

Het is voor u als belegger en belastingplichtige onmogelijk om te weten te komen welke roerende inkomsten uw fonds in 2016 heeft mogen ontvangen. Temeer daar u ook moet rekening houden met de werkelijke tijd dat u het fonds in bezit (gehad) hebt vorig jaar. Een fonds gekocht in juni 2016 zal wellicht minder inkomsten verkregen hebben dan een fonds gekocht in januari. U zult dan ook te rade moeten gaan bij uw financiële tussenpersoon voor meer info. Of u maakt gebruik van de calculators die de beheerders online hebben staan op hun Belgische website om de belastingen voor u te berekenen. Helaas beschikken ze niet allemaal over zo’n simulator.

 

Waar de informatie vermelden?

De som van alle door het fonds ontvangen inkomsten (dividenden en intresten) vult u in uw belastingaangifte in onder code 1444. Die staat in Deel 1, vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’. Daar kiest u voor rubriek A ‘Inkomsten van kapitalen’, punt 2 ‘Verplicht aan te geven inkomsten’, post d ‘andere inkomsten zonder roerende voorheffing tegen 27 %’

Heeft u vragen omtrent uw belastingen? Heeft u hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen?
Contacteer ons!

Gedetailleerde informatie over de aangifte vindt u ook in onze Belastinggids 2017. Als lezer van Test-Aankoop invest kunt u die gids gratis bestellen op 0800/50 450 met vermelding van de promocode GI 2. Met de te betalen fiscale software Multitax 2017 (25,5 euro voor lezers) kunt u dan weer uw personenbelasting optimaal invullen. Te verkrijgen op 02/542 32 00.

Deel dit artikel