Nieuws

Afsplitsingen: een neutrale beursoperatie... met fiscale gevolgen

2 jaar geleden - woensdag 12 april 2017
U moet dan namelijk roerende voorheffing betalen.

In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om de aandelen te verkopen voor de afsplitsing om ze vervolgens opnieuw te kopen. Maar niet altijd. Ga het dus zeker na!

 

Neutrale beursoperatie...

Als een beursgenoteerde onderneming beslist om bepaalde activiteiten af te stoten, kan ze ervoor kiezen om deze in een aparte entiteit onder te brengen met een eigen beursnotering. Bij zo'n afsplitsing behouden aandeelhouders hun oorspronkelijke aandelen en krijgen ze aandelen van de nieuwe entiteit erbovenop. Ze winnen of verliezen daar niets bij, want de oorspronkelijke aandelen dalen proportioneel met de waarde van de aandelen van de nieuwe entiteit.

 

Voorbeeld

Bedrijf XYZ besluit om de helft van zijn activiteiten af te stoten en onder te brengen in een aparte beursgenoteerde entiteit, ABC genaamd. Stel dat aandeel XYZ 100 EUR waard is, dan zal de waarde ervan na de afsplitsing halveren tot 50 EUR. Deze daling wordt gecompenseerd door het nieuwe aandeel ABC, dat in dit geval eveneens zowat 50 EUR waard zal zijn. De belegger heeft initieel 100 EUR betaald en zal achteraf ook nog steeds 100 EUR overhouden, maar voortaan beschikt hij wel over twee verschillende aandelen.

 

Met fiscale gevolgen

Weet wel dat Vadertje Staat u roerende voorheffing zal aanrekenen (30%) op de aandelen van de afgesplitste entiteit, en dat een afsplitsing u daardoor dus zuur kan opbreken. In het bovenstaande voorbeeld zal de fiscus met 15 EUR (30% op de helft van 100 EUR) van uw belegging gaan lopen.

 

Wat kunt u doen?

– Indien de beurstaksen en de transactiekosten lager uitvallen dan de verschuldigde roerende voorheffing, dan kunt u op het hele gebeuren anticiperen door uw aandelen te verkopen en zo de verwachte voorheffing te omzeilen. Na de hele operatie koopt u de aandelen dan opnieuw aan.
– Het kan ook zijn dat slechts een fractie van de activiteiten wordt afgestoten. In dat geval gaat u best na of het wel de moeite loont om uw aandelen te verkopen om ze dan nadien terug te kopen. 

Deel dit artikel