Nieuws

Beurstransacties in het buitenland

1 jaar geleden - woensdag 15 maart 2017
Extra uitstel tot 30 juni.

Beleggers die tussen 1 januari en 31 maart 2017 beurstransacties verrichten via een buitenlandse broker (zonder fysieke aanwezigheid in België), krijgen bijkomend uitstel tot 30 juni 2017, om de verschuldigde beurstaksen aan te geven en te betalen.

 

Sinds 1 januari 2017 zijn ook beleggers met een buitenlandse effectenrekening onderhevig aan Belgische beurstaksen. 

Door te handelen via een buitenlandse makelaar, zoals het Nederlandse DeGiro, konden zij daarvoor aan Belgische beurstaksen ontkomen. Maar sinds 1 januari moeten zij nu zelf de beurstaksen aangeven, tenzij hun broker de administratie en de inning van de taksen op zich neemt.

Volgens de nieuwe spelregels, moeten de betrokken klanten de beurstaksen betalen ten laatste op de laatste werkdag van de tweede maand volgend op de transactie. Voor een transactie die uitgevoerd werd op 15 februari 2017 bijvoorbeeld, moeten de taksen uiterlijk betaald zijn op 30 april 2017.

 

Uitstel tot 30 juni

Maar gezien de moeilijkheden om de nieuwe maatregel in de praktijk te brengen, heeft de regering nu beslist dat het voor verrichtingen uitgevoerd tussen 1 januari en 31 maart 2017 volstaat als de taks betaald is vóór 30 juni.

Het uitstel moet beursmakelaars meer tijd te geven om een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen en om de nodige informaticatoepassingen te voorzien voor de aangifte en de inning van de beurstaksen van hun klanten. Ook particulieren die de beurstaksen zelf moeten aangeven, krijgen meer tijd. Voor beurstransacties vanaf april, gelden dan de normale regels.

 

Kies voor een automatische inning

Als uw broker die mogelijkheid biedt, raden we u aan om te kiezen voor een automatische inning van de belasting. Dat is ook wat DeGiro aan haar klanten voorstelt. U vermijdt dan heel wat papierwerk (het formulier is trouwens niet zo eenvoudig om in te vullen voor wie niet thuis is in de materie) en u voorkomt te worden beboet indien u fouten maakt of te laat betaalt.

Bij een laattijdige betaling of aangifte bedraagt de boete voorlopig 12,50 EUR per week, maar vanaf 1 juli wordt dat 25 EUR, en vanaf 2018 zelfs 50 EUR per week. De boete kan evenwel nooit uitstijgen boven het equivalent van 52 weken.

Als u toch zelf het aangifteformulier wilt invullen, zorg er dan voor dat het al is opgestuurd alvorens u de taksen stort, zodat de FOD Financiën uw storting kan koppelen aan uw aangifte.

 

Aangifteformulier

Surf naar de website van de FOD Financiën: www.financien.belgium.be. Klik in het keuzemenu links op ‘Ondernemingen’. Vervolgens krijgt u een nieuw keuzemenu links waar u ‘overige belastingen’ ziet staan. Klik hierop. Op de webpagina verschijnen er drie vakken. In het middelste kunt u dan kiezen voor ‘Taks op beursverrichtingen’. U krijgt er nuttige informatie te zien en u kunt er het aangifteformulier downloaden.

Deel dit artikel