Artikel
Fiscaal voordelige beleggingen 1 jaar geleden - woensdag 11 januari 2017
Bepaalde beleggingen zijn fiscaal gezien voordeliger dan andere. Deze inkomsten ontsnappen deels of helemaal aan de roerende voorheffing of geven recht op een belastingverlaging.

Spaarrekeningen

Gereglementeerde spaarrekeningen genieten van een fiscaal voordeel: de eerste schijf aan intresten is vrijgesteld van roerende voorheffing (tot 1880 euro per persoon in 2016). Stijgen uw intresten bij dezelfde bank boven dat plafond uit, dan bent u op het gedeelte erboven 15% roerende voorheffing verschuldigd.

Als uw spaargeld verdeeld is over meerdere spaarrekeningen bij meerdere banken, en de intresten op geen enkele rekening boven het vrijgestelde plafond uitkomen, dan zal er niet automatisch roerende voorheffing worden afgehouden. U moet dan zelf de intresten die boven het plafond komen, aangeven aan de fiscus. Die intresten zullen dan belast worden tegen een voorheffing van 15%, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

De vrijgestelde schijf aan intresten geldt per belastingplichtige. De totale vrijstelling voor een gezamenlijke spaarrekening (bijv. op naam van een echtpaar) bedraagt 3760 euro (= 2 x 1880 euro).


Pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen

Stortingen in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering leveren een belastingvermindering op van 30 %.

Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel bedraagt 940 euro per belastingplichtige. Opgelet: indien u voor hetzelfde jaar ook een schuldsaldoverzekering aangeeft als pensioenspaarverzekering, hebt u geen recht meer op het fiscaal voordeel. U doet er dan goed aan om voor dat jaar niks te storten.

U mag in hetzelfde jaar niet beleggen in meerdere identieke producten (het fiscaal voordeel per jaar mag maar op 1 product slaan). U mag evenmin in hetzelfde jaar tegelijk beleggen in een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Niks weerhoudt u er echter van om elk jaar van formule te veranderen.


Gewone levensverzekeringen

Stortingen in een gewone levensverzekering leveren een belastingvermindering op van 30%.

Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel verschilt in functie van de belastingplichtige, met een absoluut maximum van 2 260 euro. Opgelet: als u al van een fiscaal voordeel geniet via de aflossing van een hypothecaire lening, zult u niet meer of slechts gedeeltelijk van het belastingvoordeel van de levensverzekering kunnen genieten.


Coöperatieve deelbewijzen

De dividenden van coöperatieve deelbewijzen zijn vrijgesteld van belasting tot 190 EUR. Dit plafond is geldig voor alle inkomsten die u jaarlijks opstrijkt uit al uw coöperatieve deelbewijzen. Boven dit bedrag zullen uw dividenden worden belast tegen 30%.

 

Deel dit artikel