Dossier
Belasting van buitenlandse dividenden

Artikels

 • Artikel
  Belasting van buitenlandse dividenden 2 jaar geleden - woensdag 11 januari 2017
  Wanneer u een dividend int van een buitenlands aandeel, wordt u tweemaal belast: lokale inhouding en Belgische voorheffing (30%). Indien de overeenkomst tot het voorkomen van de dubbele belastingheffing van toepassing is, kan ze de belasting wat verlichten.

  Een voorbeeld

  Een Franse onderneming keert aan haar aandeelhouders een dividend van 1 euro per aandeel uit.
  Bij de inning zult u eerst de Franse heffing moeten ondergaan (30%, ofwel een winstderving van 0,30 euro) om vervolgens nog eens de Belgische roerende voorheffing van 30% te moeten betalen op het eindresultaat (kostprijs: 0,21 euro). Uiteindelijk krijgt u nog amper een kruimel van 0,49 euro, hetzij minder dan de helft van uw brutodividend.

  Dubbelbelastingverdragen

  Gelukkig bestaat er een oplossing om u te helpen de bittere pil te slikken: de dubbelbelastingverdragen. België sloot met een aantal landen overeenkomsten om ervoor te zorgen dat de totale belastingheffing op dividenden minder hoog is. Het idee is dat de door de Belgische belegger te dragen fiscale last op het dividend van buitenlandse aandelen (vóór inhouding van de Belgische 30%) maximaal 15% kan bedragen. Wat in dit geval de totale last (na inhouding van de Belgische 30%) beperkt tot 40,5%.

  De vermindering van de buitenlandse heffing gebeurt echter niet automatisch. Meestal moet een procedure worden gevolgd om er vooraf en soms zelfs pas achteraf van te kunnen profiteren. Aan u om samen met uw bemiddelaar te bepalen hoe redelijk die procedure voor u is, hoeveel ze u zal kosten en of het sop de kool waard is.

  Vereenvoudigde procedure

  Voor sommige landen bestaat er een vereenvoudigde procedure. Voor Franse aandelen bedraagt de inhouding normaal gezien 30 %. Maar in principe kunt u de bronheffing beperken tot 15 %. Het volstaat om het formulier '5000-FR' in te vullen (dat terug te vinden is via deze link: bit.ly/PrecompteReduit-FR).

  Vervolgens laat u het formulier (in drievoud) invullen en ondertekenen door uw belastingkantoor. Een exemplaar is voor het belastingkantoor, het tweede is voor uzelf en het derde moet u terugsturen naar uw bank (die het zal bezorgen aan de Franse belastingadministratie). U dient dit elk jaar te herhalen. Zo daalt de totale (Franse en Belgische) heffing op uw Franse dividenden van 51% tot 40,5 %.

  De vereenvoudigde procedure is beschikbaar bij verschillende banken. Ze is onder meer gratis bij BinckBank, BNP Paribas Fortis en Keytrade Bank. Is ze betalend, ga dan eerst na of het sop de kool wel waard is.

  Soms moet u niets doen

  Voor een aantal landen moet u niets ondernemen. Dat is het geval voor de landen waar de bronheffing niet hoger is dan 15 % en waar de belasting dus niet nog meer kan worden verlaagd : Nederland en Luxemburg (15 %), Griekenland (10 %) en Groot-Brittannië (0 %). De Belgische roerende voorheffing (30%) blijft in alle gevallen wel verschuldigd.

  Dat is ook het geval voor de Verenigde Staten, Canada, Australië, Ierland en Scandinavië, waar de vermindering van de bronheffing in principe automatisch toegepast wordt op voorwaarde dat u enkele formaliteiten vervult bij het openen van uw effectenrekening. Controleer echter goed of uw bank u dat voordeel aanbiedt.

   

   

  BELASTING VAN BELGISCHE EN BUITENLANDSE DIVIDENDEN
  Land van oorsprong Lokale voorheffing Belasting na dubbelbelastingverdrag Belgische roerende voorheffing Totale belasting Totale belasting na dubbelbelastingverdrag
  België - -                           30% 30,00% 30,00%
  Australië 30% 15%* 51,00% 40,50%
  Canada 25% 15%* 47,50% 40,50%
  Denemarken 27% 15%* 48,90% 40,50%
  Duitsland 26,375% 15% 48,46% 40,50%
  Finland 30% 15%* 51,00% 40,50%
  Frankrijk 30% 15%* 51,00% 40,50%
  Griekenland 10% 15% 37,00% 37,00%
  Groot-Brittannië 0%   30,00% 30,00%
  Ierland 20% 0%* 44,00% 30,00%
  Italië 26% 10% 48,20% 40,50%
  Japan 15,32% 0% 40,72% 40,50%
  Luxemburg 15% 15% 40,50% 40,50%
  Nederland 15% 15% 40,50% 40,50%
  Noorwegen 25% 15%* 47,50% 40,50%
  Oostenrijk 25 % 15% 47,50% 40,50%
  Portugal 28% 15% 49,60% 40,50%
  Spanje 19% 15% 43,30% 40,50%
  VS 30% 15%* 51,00% 40,50%
  Zweden 30% 15%* 51,00% 40,50%
  Zwitserland 35% 15% 54,50% 40,50%
  * Het verlaagde belastingtarief wordt automatisch toegepast (u moet enkele administratieve formaliteiten vervullen bij het openen van uw effectenrekening). Voor Frankrijk moet de aanvraag elk jaar opnieuw worden ingediend.

  Deel dit artikel