Analyse
De jaarresultaten van Befimmo waren vrij goed en in lijn met onze verwachtingen 6 maanden geleden - donderdag 15 februari 2018
Maar de vooruitzichten zijn niet echt fraai.

De korting t.o.v. de intrinsieke waarde (56,63 EUR) bedraagt 5,5% en het nettodividendrendement ligt op 4,5%, maar is in de toekomst niet verzekerd. De vooruitzichten zijn niet erg fraai maar we blijven koper omwille van de lage waardering en de hoop op een geleidelijke verbetering van de resultaten. KOPEN.

De jaarresultaten waren vrij goed (3,68 EUR winst/aandeel) en in lijn van onze verwachtingen (3,69 EUR). De huurinkomsten stegen met 3,9%. De bezettingsgraad klom lichtjes tot 94,4% op 31/12 en de schuldgraad ging iets lager (41,6%). Het brutodividend blijft stabiel maar slinkt netto lichtjes tot 2,4150 EUR (hogere roerende voorheffing in 2017), waarvan al 1,8130 EUR in december werd betaald. In mei volgt het slotdividend (0,6020 EUR). Befimmo verwacht van 2018 tot 2020 een daling van de winst per aandeel tot 3,64, 3,26 en 3,12 EUR (wij tippen op 3,70, 3,32, 3,20 EUR). De daling in 2019 is vooral te wijten aan een totale leegstand eind 2018 van het kantoorgebouw WTC 2 (zal worden herontwikkeld). Wel bevestigt de GVV haar prognose voor een stabiel dividend over 2018. Zonder concrete uitvoering van de vele projecten in de Noordwijk (geen nieuws!) zouden de dividenden over 2019 en 2020 o.i. echter kunnen slinken. Eind januari bevestigde Befimmo de verwerving van een 99-jarig erfpachtrecht op het gebouw Arts 56, waardoor de portefeuille met ±4,7% groeide.

Koers op het moment van de analyse: 53,50 EUR

Befimmo is een van de grootste openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

Deel dit artikel