Analyse
Xior Student Housing: nieuwe GVV op de beurs 2 jaar geleden - donderdag 26 november 2015

Een GVV gespecialiseerd in studentenhuisvesting trekt naar de beurs.

De intekenprijs bedraagt 25 EUR.
De intekenperiode loop tot 8 december
(onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting vanaf 3 december).
Het rendement ligt iets lager dan bij andere GVV's (3,3 % netto voorzien voor boekjaar 2016, uitgekeerd in 2017) maar normaal gezien zou het dividend jaarlijks moeten worden opgetrokken. Bovendien is het aandeel interessant om uw vastgoedbeleggingen te diversifiëren. Het segment is erg defensief. En de intekenprijs ligt amper 7 % boven de intrinsieke waarde.
INTEKENEN.

 

Activiteiten

Xior Student Housing investeert sinds 2007 in studentenhuisvesting, goed voor 82 % van de huurinkomsten. De GVV is eigenaar van ongeveer 2000 koten in 48 verschillende gebouwen gelegen in Vlaanderen (85 % van de portefeuille) en Nederland (15 %).
De waarde van de portefeuille wordt geschat op 196 miljoen euro.
De rest van de huurinkomsten is afkomstig van de handelsruimtes op de gelijkvloerse verdieping van de panden waarvan de GVV eigenaar is.

 

Gezondheid

Momenteel heerst er op de markt voor studentenhuisvesting een zeker gebrek aan koten en is er een consolidatiestroming aan de gang. Ook blijft de markt gestaag groeien gezien het aantal studenten alsmaar toeneemt. Bijgevolg is 97,8 % van de studentenkoten van Xior verhuurd. Ook worden de huurcontracten automatisch geïndexeerd.
Maar Xior kan zich financieren tegen historisch erg lage rentevoeten. Bijgevolg zou zijn situatie geleidelijk aan minder gunstig kunnen worden naarmate de rente opveert.

 

Aan de hand van haar beursintro (via de uitgifte van nieuwe aandelen) wil de GVV ongeveer 80 miljoen euro ophalen om enerzijds haar schulden te herfinancieren en anderzijds haar groei te boosten, via de overname van nieuwe panden in de steden waar ze al actief is alsook in Brussel en Wallonië.

 

Concurrentie?

Momenteel bestaan al een aantal GVV's die in studentenhuisvesting investeren (Home Invest Belgium…), al besteden ze hieraan slechts een klein deel van hun portefeuille. Enkel Quares Student Housing investeert voor 100 % in studentenkoten. Dit fonds is echter veel kleiner (255 koten), niet beursgenoteerd, is niet van plan een dividend uit te keren en eist een vrij hoge minimuminleg (36 000 EUR).

 

Rendement

Voor het boekjaar 2015 zal Xior geen dividend uitkeren. Maar voor 2016 zal de GVV 100 % van haar winst uitkeren (dividend: 0,82 EUR netto op basis van een roerende voorheffing van 27 %). En in de volgende jaren zou ze in staat moeten zijn haar dividend jaarlijks op te trekken en tegelijk haar uitkeringsgraad terug te dringen. In 2016 zullen immers 487 koten, momenteel in opbouw in Gent, de portefeuille van Xior vervoegen.


Deel dit artikel