Analyse
Home Invest Belgium: forse stijging dividend 4 jaar geleden - dinsdag 25 maart 2014

Tot op heden heeft de directiewijziging van eind 2013 geen gevolgen gehad.

De premie bedraagt 24,8 % en het rendement is 3,7 % netto.
We rekenen op een nieuwe dividendstijging maar tegen een lager groeiritme behalve indien de residentiële markt fors zou terugvallen.
HOUDEN.

 

De portefeuille situeert zich voor 65,6 % in de Brusselse regio, voor 22,4 % in Wallonië en voor 12 % in Vlaanderen. Residentiële gebouwen zijn goed voor 73,7 %, commerciële ruimtes 17 %, kantoren 5,3 % en aparthotels 4 %. Met 38,4 % blijft de schuldgraad meer dan redelijk.

 

De resultaten zijn opnieuw goed terwijl de aandeelhouder zeker niet mag klagen. Het dividend, betaalbaar vanaf 16/5, bedraagt 2,975 EUR netto, een mooie stijging van 7,7 %. Dat is ruim boven onze verwachtingen. Sinds de invoering van de nieuwe dividendpolitiek vier jaar geleden (nu inclusief winst op gerealiseerde meerwaarden), is het brutodividend 44 % gestegen (22 % netto door invoering 15 % roerende voorheffing).

 

De evolutie van de intrinsieke waarde is de andere mooie verrassing dankzij o.m. de positieve evolutie van de portefeuille. De stagnatie, zelfs de daling van de residentiële markt die door sommigen naar voor wordt gebracht, lijkt in schril contrast met Aedifica, deze bevak niet te raken. In 2013 heeft HIB opnieuw kunnen verkopen met een gemiddelde meerwaarde van… 32 % t.o.v. van de laatste waarderingen van experts. De winst 2013 bedraagt 2,79 EUR. De bevak vertrouwt erop dat de winststijging zal aanhouden.

 

Koers op het moment van de analyse: 80,00 EUR

 

Deel dit artikel