Dossier
Wat vertelt de kredietrating van een obligatie?

Artikels

 • Artikel
  Wat vertelt de kredietrating van een obligatie? 1 jaar geleden - dinsdag 15 januari 2019
  De kredietrating van een obligatie is een eenvoudige indicator om het kredietrisico in te schatten.

  Kredietrisico beoordelen

  Wanneer u in een individuele obligatie wil beleggen, weerspiegelt de rating van die obligatie het financieel vermogen van de emittent om tussentijds coupons uit te keren en op eindvervaldag u het nominaal kapitaal terug te betalen. De kredietratingagentschappen, waarvan Standard & Poor’s (S&P), Moody’s en Fitch de belangrijkste zijn, bepalen die ratings. Daarbij baseren ze zich op de financiële gezondheid van de emittent, zijn toekomstverwachtingen, de economische vooruitzichten, enz.

  Rating en rendement

  De ratings gaan van AAA (beste rating) tot C (slechtste rating). Bij een obligatie met een AAA-rating is de kans op wanbetaling of een faillissement het kleinst. Naarmate de rating lager is, neemt dit risico toe.

  Omdat beleggers een compensatie wensen voor het extra risico dat ze nemen, bieden obligaties met een lagere rating doorgaans een hogere rentevergoeding.

  Twee ratingcategorieën

  De verschillende ratings worden ter vereenvoudiging in twee groepen onderverdeeld: “investment grade” enerzijds en “speculative grade” anderzijds.

  – Obligaties met een rating tussen AAA en BBB- behoren tot de investment grade en worden aanzien als relatief veilige beleggingen. Beleggers die beperkte risico’s willen nemen, zetten best enkel in op deze categorie.

  – Obligaties met een rating tussen BB+ en C behoren tot de speculative grade en worden aanzien als risicovolle beleggingen. Wie hogere risico’s niet vreest, kan zich richten tot deze categorie. Zorg er echter voor dat u de emittenten aan wie u uw kapitaal toevertrouwt, erg zorgvuldig uitkiest en besteed maximum 2 à 3% van uw obligatieportefeuille aan één en dezelfde emittent. Zo zal, mocht deze niet in staat zijn uw kapitaal terug te betalen, slechts een deel van uw vermogen hieronder lijden.

  Bent u geïnteresseerd in een bepaalde obligatie maar is de financiële situatie van de emittent u onbekend? Bel dan onze specialisten op, die het risico van deze emittent voor u zullen analyseren.

  Deel dit artikel