Analyse
Obligaties: aanbod vervroegd afgesloten of niet? 6 jaar geleden - donderdag 28 juni 2012

Cliënten van een bank krijgen een telefoontje met de vraag of ze geïnteresseerd zijn om bepaalde obligaties te kopen. Het aanbod van die obligaties was echter na één dag al afgesloten…

Zodra er een interessante obligatie wordt uitgegeven, wacht niet te lang te wachten alvorens te beslissen.

Aanbod na sluiting

De vraag naar nieuwe obligaties, zeker van Belgische bedrijven die een aantrekkelijk rendement bieden, is niet bij te houden. Beleggers hebben weinig alternatieven nu ze aandelen te riskant vinden en spaarrekeningen almaar minder opleveren. De voorbije weken hebben we dan ook een snelle uitverkoop gezien van de emissies van CFE en Arseus. Maar deze stormloop en populariteit lijken weer misbruiken in de hand te werken. Banken zouden meer obligaties vragen dan ze nodig hebben met de bedoeling om de ‘overtollige’ stukken later aan klanten te verkopen.

Nog beschikbaar

Bij de recente uitgifte van Arseus is het, althans volgens enkele van onze abonnees, zo verlopen. De uitgifte was gestart om vrijdagmorgen 15 juni en werd op het einde van de dag al gesloten. De door Arseus beoogde maximum was al bereikt. Maar op maandag 18 juni en dinsdag 19 juni hebben nog verschillende mensen een telefoontje gekregen van hun bank met de vraag of ze niet wilden intekenen op de obligatie van Arseus tegen dezelfde voorwaarden als bij de intekening. We hebben weet van Deutsche Bank en Fortuneo maar het is niet uitgesloten dat nog andere banken hetzelfde hebben gedaan.

Nieuwe stappen?

Doordat verschillende financiële instellingen te veel stukken vragen en bepaalde klanten extra faciliteiten bieden, zijn ze medeverantwoordelijk voor de snelle afsluiting en het feit dat geïnteresseerde laatkomers de boot missen. Echt transparant vinden we dit alles toch niet. Nochtans zijn al stappen genomen door de FSMA om dergelijke uitgiftes correcter te laten verlopen. Eind 2010 bracht ze nog een circulaire uit over ‘good practices’ die moeten worden opgevolgd bij een openbare aanbieding van bedrijfsobligaties voor het Belgische publiek. Het belangrijkste principe in de circulaire was dat men alle beleggers op gelijke voet moet behandelen. Afgaande op de getuigenissen, is het doel van de circulaire niet bereikt.

Beter maar...

We kunnen niet ontkennen dat de circulaire verbeteringen heeft aangebracht. Zo is het principe van «first in, first served» niet meer van toepassing. Vroeger was het mogelijk dat de uitgifte al na een uur werd afgesloten, nu moet een emissie op zijn minst een handelsdag openblijven. De loketbanken zijn verplicht dezelfde verdeelsleutel toe te passen voor alle klanten. Maar de uitgifte van Belgische bedrijfsobligaties kan zeker nog transparanter.

 

Deel dit artikel