Nieuws

De eurozone beleeft een uitzonderlijke periode

1 jaar geleden - donderdag 14 december 2017
Nochtans is er geen reden tot euforie.

Volgens ons zal de groei in de eurozone op (middel)lange termijn namelijk terugvallen. Bijgevolg nemen aandelen uit de eurozone nog altijd maar een beperkt gewicht in binnen onze portefeuilles.

Zonder dat er echt veel aandacht naar gaat, beleven we een uitzonderlijke periode in de eurozone. Het regent goede economische indicatoren en de groei van 2,5% van het bbp in het 3de kwartaal is de beste prestatie van het voorbije decennium.

Waarom de huidige situatie zo uitzonderlijk is?

Ten eerste omdat ze het gevolg is van een extreem flexibel monetair beleid, met een leidende rente die nog altijd op 0% wordt gehouden om de groei te stimuleren, en met een centrale bank die nog minstens tot september 2018 activa zal blijven inkopen op de financiële markten.

Ten tweede omdat de eurozone eigenlijk boven haar stand leeft. Op lange termijn is het groeipotentieel van een land of regio immers grotendeels afhankelijk van twee factoren: de bevolkingsevolutie en het productiviteitsniveau.

We weten dat het demografisch profiel van de eurozone niet ideaal is. De geboortecijfers zijn erg laag en in sommige landen heeft de actieve beroepsbevolking haar maximumniveau al bereikt of is dat voor heel binnenkort. Als er niets verandert, zullen we in het beste geval evolueren naar een situatie waarbij de demografie een lichtjes positief of een neutraal effect heeft op de groei. In het slechtste geval zal de impact echter sterk negatief zijn, en dan wordt de groei bijna uitsluitend afhankelijk van de productiviteit.

Het potentieel voor bijkomende productiviteitswinst is evenwel beperkt. Sinds 2000 stijgt de productiviteit per gewerkt uur gemiddeld met 1% op jaarbasis in de eurozone. Hervormingen van de arbeidsmarkt en migratie kunnen het demografisch profiel van onze actieve bevolking wijzigen. En nieuwe technologieën, investeringen en innovatie kunnen de productiviteit opkrikken. Maar zelfs dan is het onrealistisch om te hopen dat de eurozone zal blijven groeien tegen het tempo van vandaag. Om dat mogelijk te maken, zouden onze politici de huidige gunstige context moeten aangrijpen om grondige hervormingen door te voeren.

We geloven best dat veranderingen mogelijk zijn, maar we vrezen ook dat die bescheiden zullen blijven. Dat is meteen de reden waarom we denken dat de groei in de eurozone op (middel)lange termijn zal terugvallen, en waarom aandelen uit de eurozone nog altijd maar een beperkt gewicht innemen binnen onze portefeuilles. 

Deel dit artikel