Nieuws

Is kunst een goede belegging?

2 jaar geleden - donderdag 30 maart 2017
Kunstwerken verwisselen voor recordbedragen van hand en zouden passen als portefeuillespreiding. Is beleggen in kunst iets voor u?
Is kunst een goede belegging?

Is kunst een goede belegging?

We kunnen kunst moeilijk aanraden voor een goede huisvader:
– Rendement: te afhankelijk van mode-effecten. Goed in eigentijdse kunst de laatste jaren. Middelmatig in andere compartimenten van de schilderkunst.
– Er bestaan iets meer dan 70 kunstfondsen. 50 daarvan zijn enkel in China te verkrijgen. Voor de ‘Westerse' fondsen moet u al een vette cheque uitschrijven. Zo wordt u aandeelhouder van Anthea 1 Contemporary Art Investment Fund vanaf 125 000 euro, vraagt Art Photography Fund 75 000 euro en doet Fine Arts Fund het met 500 000 dollar.
– U kunt rechtstreeks beleggen in postzegels, boeken, wijnen... Maar laat u eerst leiden door uw passie en laat u vervolgens begeleiden door iemand met kennis ter zake.

 

Groeiend succes

Sinds enkele jaren, en geruime tijd voor de financiële crisis, kent de kunstmarkt een snelle ontwikkeling als beleggingsinstrument. Volgens de fondsen, de private banken en de particulieren die erin beleggen, draagt het kopen van kunst bij tot het diversifiëren van een vermogen en het vinden van een aanvullend rendement. 36% van de vermogensbeheerders verwacht dat hun investeringen in 'collectibles' in waarde zullen toenemen, tegenover 26% tien jaar geleden.

 

Gestegen prijzen

De kunstmarkt is een particuliere markt waar u er jaren over doet om de nodige kennis te vergaren en waar het aanbod beperkt is. En precies dat laatste kenmerk staat centraal op de markt aangezien het aan de basis ligt van de prijsstijging van tal van belangrijke kunstwerken de voorbije jaren. Per definitie bestaan de werken van een grote kunstenaar slechts in beperkte oplage. Sommige artikelen staan erom bekend moeilijk te vervalsen te zijn (oude boeken, wijnen, oldtimers,...).

Tegenover het beperkte aanbod staat een vraag die de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Die vraag voedt zich met de opkomst van nieuwe kopers, vooral uit groeilanden zoals Rusland, het Midden-Oosten en China die op zoek zijn naar rendement en zekerheid, maar ook prestige en erkenning. Die kopers zijn echter niet altijd privékopers. Er zitten ook institutionele kopers tussen. De nieuwe musea die wereldwijd openen (het Louvre en het Guggenheim in Abu Dhabi, het New Tate Modern in Londen, de Fondation Louis Vuitton in Parijs, ...) hebben nood aan eigentijdse of moderne kunstwerken om bezoekers aan te trekken en hun infrastructuren te laten renderen. Het zijn die laatsten die de prijzen voor de naoorlogse en eigentijdse kunstwerken hebben doen stijgen.

 

Moeilijk te bepalen prijzen

Een stabiel aanbod en een sterk toegenomen vraag verklaren de stijging van de prijzen in bepaalde kunstsegmenten. En nochtans is de markt niet te vergelijken met de aandelen- of obligatiemarkten. Geen enkel objectief gegeven (winst, dividend, strategie, enz.) kan immers een prijs bepalen voor een kunstwerk. En het ziet ernaar uit dat die prijs nog lange tijd even mysterieus zal blijven als de glimlach van de Mona Lisa.

De prijs van een kunstwerk is de prijs waartegen de verkoper bereid is het werk van de hand te doen en de prijs die de koper bereid is te betalen.

 

Welk rendement?

Er is geen volledige consensus maar toch komen enkele elementen naar voren uit de recentste studies. De rendabiliteit van een belegging in een schilderij is volatieler dan de beurs en kent een ander verloop (= lage correlatie). Op lange termijn is kunst (3%) minder rendabel dan de S&P 500 (9%).

 

Risico's

Met uitzondering van beursintroducties (IPO's) waar de evolutie van de aandelenkoersen niet altijd transparant is, kan de evolutie van de prijzen voor kunstwerken tijdens private verkopen of veilingen als ondoorgrondelijk worden bestempeld. En soms is het net die ondoorgrondelijkheid waarnaar bepaalde vermogens op zoek zijn.

Het risico is dus groot dat sommige, minder gewetensvolle insiders die deelnemen aan het ecosysteem van de kunstmarkt, de prijzen manipuleren tijdens verkopen. Veel verkopen vinden dan ook plaats zonder dat er enige publiciteit aan gegeven wordt, van particulier tot particulier. De naam en faam van een kunstenaar en de prijs van zijn werken kunnen dus dalen vooraleer een minder ervaren particulier zich daarvan bewust is.

Deel dit artikel