Nieuws

De inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank is bereikt

2 jaar geleden - woensdag 1 februari 2017
Een snelle raming van de maand januari wijst hier althans op.

Volgens een snelle raming van Eurostat zou de inflatie in januari 1,8% bedragen, wat conform de inflatiedoelstelling is van de ECB (licht onder de 2%). Houdt men echter geen rekening met de erg volatiele energie- en voedselprijzen, dan komt men uit op een inflatiepeil van slechts 0,9%.

 

Geen goed nieuws voor de spaarder die het nog steeds met erg lage rendementen moeten stellen. Gezien het huidige inflatieniveau blijft het reële rendement op Europese obligaties over het algemeen dan ook negatief.

Bijgevolg zal de ECB haar monetaire politiek mogelijks moeten bijsturen en zullen spaarders en beleggers wellicht niet echt opgetogen zijn indien ze geld blijft pompen in de economie om die te boosten. Vooral gezien de eurozone al opnieuw met groei aanknoopte.

Nog volgens de raming van Eurostat groeide de Europese economie in het 4e kwartaal 2016 met 1,8% ten opzichte van een jaar voorheen. En over heel 2016 groeide ze met 1,7%. De economische groei in de VS voor het voorbije jaar daarentegen kwam uiteindelijk uit op 1,6%, lichtjes onder die van de eurozone dus. Desondanks blijft de Fed haar monetaire politiek verstrakken.

De ECB kampt echter nog met een andere risicofactor: zo is Trump niet opgezet met de onderwaardering van de euro ten opzichte van de dollar en het concurrentievoordeel dat Duitsland hierdoor geniet. Reden voor de zwakke euro is het grote renteverschil tussen de eurozone en de VS (wat grotendeels het gevolg is van de acties van de ECB). Bijgevolg zou de VS ermee kunnen dreigen de handelsbanden met Europa door te knippen om de ECB onder druk te zetten en haar geweer van schouder te doen veranderen.

Deel dit artikel