Nieuws

De inflatie in de eurozone bereikte een hoogtepunt sinds 2013

2 jaar geleden - donderdag 5 januari 2017
In het zog van de stijgende olieprijs boerde het inflatieniveau er in december op vooruit, tot 1,1%. Niettemin ligt de inflatiedoelstelling van de ECB (±2%) nog veraf.

De energieprijzen zullen in de volgende maanden wellicht nog verder stijgen en zodoende een impact hebben op de prijzen in de transportsector en vastgoedsector (elektriciteit, gas). Een tendens die momenteel al aan de gang is in Duitsland, waar de inflatie op jaarbasis in december uitkwam op 1,7% (t.o.v. 0,7% in november).

Bijgevolg zou de druk op de Europese centrale bank om van koers te veranderen, moeten toenemen. De reden waarom de ECB ervoor koos om tot eind 2017 obligaties op te kopen (60 miljard euro per maand), was immers om een deflatiegolf te vermijden. Gaat het inflatieniveau opnieuw hoger, dan valt dit argument echter weg. 

Bovendien bereikten de laatste cijfers uit de industriële sector en de dienstensector een absoluut hoogtepunt sinds mei 2011. Een teken dat de eurozone wel degelijk aan het groeien is. Een positieve tendens die noch de zwakke euro, waardoor exporterende bedrijven aan competitiviteit winnen, noch de aangezwengelde Amerikaanse economie in de kiem zouden moeten smoren. 

Bijgevolg is het zeker dat, al zal de ECB op korte termijn de rentevoeten op de Europese obligatiemarkt op een laag peil houden, deze op langere termijn onvermijdelijk hoger zullen gaan. Zo klom de Duitse rente op 10 jaar, nadat de inflatiecijfers werden bekendgemaakt, met 0,25% en is in de rest van de eurozone een gelijkaardige effect merkbaar.

Deel dit artikel