Nieuws

Indische economie ligt op apegapen

2 jaar geleden - woensdag 11 januari 2017
De voorbije zomer had India nog de wind in de zeilen. Maar nu, een paar maanden later, ligt de economische activiteit op apegapen.
Indische economie ligt op apegapen

Indische economie ligt op apegapen

De economische groei in het 1ste halfjaar klokte af op 7% en premier Modi slaagde erin om een uniek btw-tarief in te voeren voor het hele land. Enkele maanden later ligt de activiteit op apegapen door een overhaaste demonetisatie. De beurs van Mumbai dook al 8% lager sinds haar piekniveaus van september. Desondanks is ze niet interessant.
Ten eerste is de roepie fors overgewaardeerd t.o.v. de euro en de dollar, en lijkt de munt dus erg kwetsbaar als er nieuwe vraagtekens zouden rijzen rond de groeilanden.
Ten tweede is de zichtbaarheid op de verdere evoluties in het land erg beperkt en is het lang niet zeker dat de autoriteiten hun hervormingsijver ook echt zullen kunnen realiseren.
Vermijden dus!

 

Tot voor kort conjuncturele meewind

Toen premier Narendra Modi in 2014 aan de macht kwam, genoot hij veel bijval bij de beleggers. Hij werd bijna persoonlijk verantwoordelijk geacht voor de hoge economische vlucht van deelstaat Gujarat en hij benadrukte dat hij in staat was om de Indiase economie te hervormen. De Indiase beurzen profiteerden volop van zijn verkiezing, temeer omdat ook de timing gunstig was: de economische groei was op de afspraak en de grondstoffenprijzen verloren terrein. In tegenstelling tot veel andere groeilanden beschikt India immers niet over veel natuurlijke rijkdommen (zoals olie).

Dankzij de daling van de grondstoffenprijzen en het feit dat India zijn munt ondersteunde, kregen de autoriteiten de inflatie beter onder controle: die daalde van ruim 12% eind 2013 naar amper 3,6% vandaag, wat de centrale bank ook de kans bood om haar leidend rentetarief te verlagen (van 8% naar 6,25% vandaag). In die context was het moreel van de gezinnen goed en bleef de economische groei sterk. De markten juichten ook de invoering van een uniek btw-tarief toe (i.p.v. de vele lokale taksen die de handel belemmerden).

 

Demonetisatie: van nobel doel naar nachtmerrie

Met de volgende hervorming liep het minder vlot. Op 8 november kondigde Modi in een onverwachte toespraak aan dat alle biljetten van 500 en 1000 roepie (±7 en 14 euro, goed voor 86% van het cash geld in circulatie) ongeldig werden verklaard en dat de bevolking tot 30 december kreeg om ze om te wisselen. De bedoeling was nobel, met name de valsemunterij, corruptie en belastingontduiking aanpakken, maar de gevolgen van zo'n radicale beslissing lieten niet op zich wachten. De banken beschikten zelf over onvoldoende middelen om de gewraakte biljetten te vervangen en ook de geldautomaten waren niet geschikt om de nieuwe biljetten te verdelen. De Indiërs mochten wel geld op hun bankrekening plaatsen maar de geldopnames werden beperkt en in geen tijd kwam de economie in geldnood te zitten (o.a. bedrijven konden aan geen cash meer komen en geen lonen meer uitbetalen), waardoor het handelsverkeer en de activiteit vertraagden. Onder meer de detailhandel en de landbouwsector hebben het moeilijk. Een groot deel van de plattelandsbevolking en van de armen in de steden hebben geen bankrekening.

Hoewel Delhi erin geslaagd is de geldvernietiging door te drukken door te hameren op de strijd tegen de corruptie en gewag te maken van een rituele zuivering van het systeem, beginnen de indicatoren nu te wijzen op een negatieve impact op de activiteit. Zo vertonen de cijfers voor de industrie (PMI-index) een daling voor december, en ook de dienstensector heeft er al twee maanden van forse krimp opzitten. Het ondernemersklimaat is gedaald tot zijn laagste niveau in 11 jaar tijd.

Aangezien de gezinsconsumptie het laat afweten (letterlijk geen geld meer), moet India hopen dat de overheidsuitgaven en de investeringen de groei zullen ondersteunen, maar die overheid blijft kampen met een begrotingstekort (3,5% van het bbp) en een hoge staatsschuld (69% van het bbp), waardoor ze weinig marge heeft.

En wat de (vooral buitenlandse) investeringen betreft, hoeven we ook geen wonderen te verwachten voor een land waar zelfs de schaarse hervormingen die goedgekeurd raken niet uitgevoerd worden, en waar de autoriteiten weigeren om nieuwe vrijhandelsakkoorden te sluiten, of op bestaande akkoorden terugkomen...

 

Conclusie

Als India er al in slaagt om de overhaaste demonetisatie te boven te komen, dan nog is de wereldconjunctuur inmiddels geëvolueerd in ongunstige zin voor het land. Door de stijging van de Amerikaanse rente zullen de groeilanden aan aantrekkingskracht inboeten bij de beleggers, en met een olieprijs van boven de 55 USD per vat zou de inflatie kunnen aantrekken.

Zonder de investeringen en de knowhow van buitenlandse bedrijven dreigt het onmiskenbare potentieel van India een zinsbegoocheling te blijven. Dat beseffen de beleggers ook.

Deel dit artikel