Analyse
Voorbije beursweek 1 jaar geleden - vrijdag 9 september 2016

De verwachtingen van de beleggers waren hooggespannen. Het feit dat de Europese Centrale Bank geen nieuwe maatregelen aankondigde, zorgde op de markten dan ook voor ontgoocheling.

Donderdag heeft de centrale bank opnieuw bevestigd dat ze haar monetaire politiek zal handhaven tot minimum maart 2017. Het uitblijven van nieuwe maatregelen stelde de markten echter teleur.

 

Vrijdagmiddag sloot de Stoxx Europe 50 de week lichtjes in het rood af. De S&P 500 bleef op weekbasis dan weer stabiel. In Brussel was een gelijkaardige tendens te merken: de Bel 20 viel er immers met 0,4 % terug. Over de voorbije week ging de euro opnieuw hoger ten opzichte van de dollar, tot 1,127 USD.
Ook maakten afgelopen week een aantal Belgische bedrijven nog hun halfjaarresultaten bekend.

 

Op de beurs

– Aedifica (verkopen) maakte over het op 30 juni afgesloten boekjaar beter dan verwachte resultaten bekend en trekt zijn dividend op tot 1,533 EUR netto. De huurinkomsten stegen met 19,8 %. Voor het lopende boekjaar mikt de GVV opnieuw op een stijging van de winst en van het dividend (tot 1,64 EUR netto). Aedifica overweegt overigens zijn appartementen en hotels te verkopen om zich nog meer toe te leggen op rusthuizen (nu al ongeveer driekwart van de portefeuille). Een nieuwe kapitaalverhoging lijkt binnenkort erg waarschijnlijk. De GVV is erg duur (premie van meer dan 70 % t.o.v. de intrinsieke waarde) en het dividendrendement aan de lage kant (2,0 % netto).
– De iPhone 7 van Apple (houden) die donderdag werd voorgesteld, werd op de markten maar koeltjes ontvangen.
– Bij Atenor (kopen) werd het eerste halfjaar gestut door het Trebelproject (Europees kwartier Brussel), de oplevering van het Air-project in Luxemburg en de verkoop van 168 appartementen. De winst per aandeel bedroeg 1,18 EUR (+28 %). Als een pand in Hongarije nog tegen het einde van het jaar wordt verkocht, dan zal de winst voor heel 2016 die van 2015 overtreffen. De komende jaren ogen erg fraai daar 11 van de 15 projecten van de groep zich nu in de commercialiseringsfase bevinden.
–  Bayer (houden), dat nog steeds vastbesloten is om de Amerikaanse zadenspecialist Monsanto te strikken, trok nogmaals zijn biedprijs op tot 127,5 USD per aandeel (t.o.v. 122, en 125 voorheen). We blijven sceptisch daar de operatie ons vrij duur lijkt.
Brederode (houden) zag, nadat in het eerste halfjaar 2015 een record werd bereikt dankzij de uitzonderlijke prestaties van de private equity en de gunstige wisselkoerseffecten, zijn winst in het eerste halfjaar 2016 kelderen met 86 %, tot 0,89 EUR per aandeel. Zowel de beursgenoteerde als de niet-beursgenoteerde belangen schommelden bitter weinig in waarde. De decote tegenover de intrinsieke waarde bedraagt tegenwoordig 26 %, wat lichtjes onder het historische gemiddelde is.
– Cofinimmo (houden) betaalt een converteerbare obligatie vervroegd terug en herfinanciert zich met een goedkopere nieuwe (en totaal oninteressante) converteerbare obligatie waarop bestaande aandeelhouders en institutionele beleggers konden intekenen.
– Heeft u als aandeelhouder van Delta Lloyd (houden) gekozen voor een dividend in aandelen, dan ontvangt u één gewoon aandeel Delta Lloyd voor iedere 36,62 gewone aandelen die u bezit. Delta Lloyd is van plan het verwateringseffect van elk stockdividend te neutraliseren door de inkoop van gewone aandelen in de markt.
– De IT-dienstenleverancier Econocom (niet kopen) maakte puike resultaten bekend. De omzet klom over het 1e halfjaar met 5,1 % op vergelijkbare basis. De nettowinst ging dan weer 33 % hoger, lichtjes gestut door de inkoop van eigen aandelen. Het management is ambitieus wat de toekomstige ontwikkeling van de groep betreft. Econocom zal in de volgende jaren vooral inspanningen doen om de winstgevendheid te boosten. Maar de koers lijkt ons al grotendeels rekening te houden met de goede vooruitzichten.
– De halfjaarresultaten van Exmar (kopen) waren conform de verwachtingen. Het nieuws dat de groep onderhandelt over de afstoting van een deel van de hervergassingstak heeft de markten echter aangenaam verrast. De verkoop zou een goede zaak zijn voor de ondergewaardeerde koers, die deze week al met 13 % opveerde.
– De specialist in koelingsystemen Hamon (vermijden) boekte een omzetdaling van 26 %. Daarnaast nam het verlies fors toe (tot 2,29 EUR per aandeel). Over de afgelopen week viel de koers met 7 % terug, waardoor het aandeel nu sterk ondergewaardeerd is. Momenteel wordt Hamon nog gesteund door de banken bij het wie leningen aanging, maar er staan nieuwe problemen aan te komen. Het zou ons niet verbazen, als de groep binnenkort een nieuwe kapitaalverhoging doorvoerde.
– De resultaten van Home Invest Belgium (houden) liggen in de lijn van de verwachtingen. Dankzij de stijging van de huurinkomsten ging de halfjaarwinst per aandeel 23,2 % hoger, tot 1,01 EUR, wat conform onze verwachtingen is. Maar rekening houdend met de meerwaarde op de verkopen kwam de halfjaarwinst uit op 1,76 EUR per aandeel (1,68 EUR op 30/06/15). De groep verklaarde dat het brutodividend op zijn minst even hoog zou zijn als dat van 2015. Wij van onze kant mikken op een dividendverhoging van 5 %. Gezien de roerende voorheffing tegenwoordig 27 % bedraagt, betekent dit uiteindelijk een daling van 9 %, tot 3,07 EUR netto. Een fraai rendement maar de premie (60 %) t.o.v. de intrinsieke waarde (64,5 EUR) blijft te groot.
– HSBC (verkopen) is de laatste maanden fors opgeveerd ondanks een moeilijke context. Het stijgingspotentieel is tegenwoordig beperkt.
– Op 30 september zal Metro (houden) worden opgesplitst in twee organisatorisch aparte entiteiten: de groothandels- en voedingsactiviteiten (Metro, Makro, Real) zullen onder het vaandel van Metro voortvaren terwijl de consumentenelektronicawinkels (Media Markt, Saturn) zullen worden afgesplitst. De effectieve afsplitsing van de consumentenelektronica-tak (met afzonderlijke beursnotering) staat gepland voor midden 2017. Metro zal dan 10 % in de elektronicaketen blijven aanhouden.
– Seaspan (houden) zal mogelijks lijden onder het faillissement van reder Hanjin Shipping. De Zuid-Koreaanse groep, die vanaf nu bescherming geniet tegen haar schuldeisers, heeft tot en met 25 november de tijd om met een herstelplan op de proppen te komen. Mocht de Zuid-Koreaanse reder effectief over de kop gaan, dan zou Seaspan hiervan echter een beperkte impact ondervinden: zo is Hanjin Shipping goed voor slechts 4 % van de omzet van Seaspan. Maar gezien de slechte resultaten van de reders in het 2e halfjaar zouden in de sector nog andere slachtoffers kunnen vallen. Momenteel is Seaspan vrij immuun voor de crisis dankzij zijn langetermijncontracten, zolang de reders deze contracten kunnen nakomen tenminste.
– De holding Sofina (houden) zag haar winst kelderen met 46 % tot 3,48 EUR per aandeel. Tevens is de intrinsieke waarde relatief stabiel sinds begin 2016. De decote bereikte haar laagste punt van de laatste jaren. Het aandeel is interessant ter samenstelling van een basisportefeuille. U mag het houden.
– ChemChina verlengde voor de derde maal zijn bod op Syngenta (ga in op het bod). De nieuwe vervaldag is nu 8 november 2016. De Commissie voor buitenlandse investeringen in de VS zette het licht al op groen. Wel moeten nu nog andere concurrentieautoriteiten wereldwijd hun toelating geven. ChemChina is echter nog steeds van plan de overname tegen eind 2016 af te ronden.
– Telefónica (kopen) neemt eindelijk maatregelen om zijn hoge schuldenberg af te bouwen. De groep kondigde de beursintro aan van een deel van haar belang in Telxius (infrastructuur) en overweegt haar Brits filiaal in de mobilofonie, O2, te verkopen of naar de beurs te brengen.
– VGP (verkopen) wil nu ook de Spaanse markt veroveren en op termijn uitgroeien tot een echte pan-Europese speler. Om die groei te financieren geeft VGP nu een 7-jarige obligatie uit. Deze biedt een aantrekkelijk rendement (2,85 % netto) en is koopwaardig voor wie wat meer risico aandurft.
– Volkswagen (houden) koopt een belang van 16,6 % in de Amerikaanse vrachtwagens Navistar. Doel van de operatie is de ontwikkeling van nieuwe motoren te kunnen financieren. Ook zal VW zijn divisies vrachtwagens en bussen mogelijks volgend jaar naar de beurs brengen.
– Hoewel Warehouses Estates Belgium (verkopen) al een deel van zijn gebouwen in de regio van Gosselies van de hand deed in ruil voor andere panden maakten de industriële en commerciële gebouwen en kantoren in Gosselies op 30/6 nog steeds meer dan 59 % van de portefeuille uit. De impact van de sluiting van Caterpillar op het patrimonium van Warehouses Estates Belgium (WEB) valt moeilijk in te schatten maar zal zeker negatief zijn. Wie nog aandelen WEB heeft, verkoopt ze best nu de koers nog niet op het nieuws reageerde.
– De koers van Western Union (houden) nadert zijn hoogtepunten van 2015. Dit is te danken aan de toename van het aantal transacties via de mobiele applicaties. De koers ging op korte tijd snel hoger en het aandeel is niet meer koopwaardig. Niet meer kopen.
–  De halfjaarcijfers van Zetes (houden) stelden lichtjes teleur. De omzet viel met 5,4 % terug en de winst met 11,8 %. Na het recordjaar 2015 is de groep aan een jaar van consolidatie op hoog niveau bezig. Zetes verlaagt voor heel 2016 zijn omzetverwachting voor de goederenidentificatietak, maar mikt voor beide divisies op bedrijfsmarges die aansluiten bij die van vorig jaar. Wij verlagen onze winstramingen.

 

Op de agenda

– Maandag 12 september: dividenduitkering van AstraZeneca (0,687 GBP), DuPont (0,38 USD), Chevron (1,07 USD)…
– Dinsdag 13 september: dividenduitkering van BME. Index beleggersvertrouwen in Duitsland. Inflatie in het VK.
– Woensdag 14 september: Western Union ontmoet zijn beleggers. Resultaten van Xior Student Housing.
– Donderdag 15 september: dividenduitkering van Time Warner (0,4025 USD). Société Générale en Telefónica ontmoeten hun beleggers.
– Vrijdag 16 september: dividenduitkering van BME (0,4 EUR). Resultaten van Retail Estate.

 

Deel dit artikel